MATJA E KËNAQËSISË SË KLIENTËVE:

Të dhënat personale

Në Halkbank AD Skopje i shfrytëzoni produktet dhe shërbimet si:

1. Çka shfrytëzoni në bankë:

2. Çka ju nevojitet në Halkbank AD Skopje, çka është me rëndësi për Ju?

3. Çka preferoni më tepër?

4. Si e shikoni Halkbank AD Skopje si subjekt në treg?

5. Si i shikoni produktet e Halkbank AD Skopje në krahasim me bankat tjera?

6. Si e vlerësoni kualitetin e shërbimit nga ana e personelit të Halkbank AD Skopje ( shërbimi dhe profesionalizmi)?

7. Cila, sipas Jush, është mënyra më e mirë për t’ju informuar?

8. Si do ta vlerësoni mënyrën e Halkbank AD Skopje se si ju informon për risitë e saj?

9. Sa i përket kredive, çka është më me rëndësi për Ju?

10. A do të rekomandonit Halkbank AD Skopje, miqve dhe bashkëpuntorëve Tuaj?

11. Shpjegoni pyetjen tuaj, komentin, problemin, sugjestionin, ankesën:

*Futni kodin CAPTCHA

*fusha të domosdoshme

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies