Përgjithësuar

Përgjithësuar

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore në punët bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim në pajtim me kërkesat e tyre.

Pagesat tuaja mund ti realizoni në çdo degë në Republikën e Maqedonisë.

Nëse dëshironi të kurseni kohë dhe para, realizoni pagesat tuaja nëpërmjet e-banking-ut.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën më të afërt të Halkbank dhe bëhuni anëtar i familjes tonë.

Për më shumë informacione vizitoni degën tonë më të afërt ose na kontaktoni nëpërmjet

e-mail-it: platenpromet@halkbank.mk 

Përparësitë

Përparësitë

  • Kurseni para dhe kohë dhe paguani nëpërmjet e-banking-ut në çdo kohë dhe nga kudo
  • Të gjithë pagesat mund ti kryeni nëpërmjet e-banking-ut
  • Paguani në Halkbank me provizione dhe kompenzime të volitshme
  • Halkbank ju ofron grumbullim të sigurt dhe shumë profesional të parave të gatshme nga hapësirat tuaja afariste

Tarifa

Plani Terminues

PLANI TERMINUES

për pranimin e instrumenteve të pagesës

Pranimi i instrumenteve të pagesës në formë letre me datë aktuale përmes sporteleve të bankës
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:00 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:00 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 16:15 09:00 deri në 12:30
Transaksione në para (pagesa dhe arkëtime) nga 08:30 deri në 16:15 09:00 deri në 12:30
Ekspoziturat Ramstore dhe Retail Point Park, pas skadimit të afatit të planit për pranimin e transaksioneve të pagesave (pa para të gatshme dhe me para të gatshme) me datën dhe javën aktuale, marrin urdhërpagesa me datën e radhës të punës deri në ora 17:45
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopunePranimi i instrumenteve të pagesës me datë aktuale përmes sistemit të bankingut elektronik dhe sistemit të SHA Posta e Maqedonisë së Veriut
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:20 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:20 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 20:00 08:30 deri në 20:00
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopune

VINI RE:

  • Klientët janë të detyruar të respektojnë planin terminues (afatet) për pranimin e instrumenteve të pagesës.
  • Instrumentet e pagesave të aplikuara përmes sistemit të bankingut elektronik me një datë aktuale, të cilat nuk janë realizuar në përputhje me planin terminues të përcaktuar, do të anulohen pas përfundimit të planit terminues.
  • Instrumentet e pagesave të dorëzuara në bankë përmes sistemit të bankingut elektronik dhe sistemit të SHA Posta e Maqedonisë së Veriut, përmes KIBS dhe MIPS, të shtunave ose ditëve kur nuk punojnë sistemet e pagesave për barazimin e transaksioneve ndërmjet bankave, do të realizohen në ditën e radhës të punës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies