KËNAQËSIA JUAJ NGA PUNA ME BANKËN:

Kënaqësia e klientëve tanë është kriteri kryesor për punën tonë. Për të ofruar kualitet më të lartë të shërbimeve tona, ju lutemi për mendimin Tuaj.

1. Të dhëna:

2. Shkalla e kënaqësisë

Kontraktimi i Shërbimeve


Formimi i çmimeve


Realizimi i shërbimeve


Shërbimet e pagesës


Kënaqësia nga shërbimet e Halkbank


Vërejtje shtesë /Komente

Propozimet e Juaja për Halkbank për përmirësimin e shërbimeve:

*Futni kodin CAPTCHA

*Fusha të domosdoshme

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies