Përgjithshme

Përgjithshme

Nëse keni depozitë të afatizuar në Halkbank dhe keni nevojë për kredi, por nuk dëshironi të humbni interesin nga Depozita juaj, Halkbank ju ofron zgjidhjen më të mirë për kërkesat tuaja, duke ju ofruar kredi me depozitë.

Përparësitë

Përparësitë 

Halkbank ofron kredi afatgjate me depozitë dhe me shpenzime të ulta.

Kushtet për Kredi

Kushtet për Kredi

  • Shuma: Në përputhje me shumën e depozituar, minimum 100% mbulim
  • Afati maksimal: deri 240 muaj.
  • Norma e interesit: 2% margjinë interesi të normës së interesit të depozitës së depozituar në Halkbank
  • Shpenzimet e kredisë: pa kompensim për përpunim
  • Shpenzimet për kredinë: 150 denarë – aplikacion për kredi
  • Mundësi për kthim të parakohshëm të kredisë – pa kompensim
  • Mundësi për lirim vjetor/kuartal të mjeteve të lira të depozitës.

Pyetjet

Pyetjet

A më duhet kolateral (sigurim) shtesë për kredi me depozit?

Halkbank e merr depozitin si kolateral (sigurim) dhe nga këtu nuk ka nevojë për bashkëhuamarrës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies