HALKBANK A.D.

HALKBANK A.D. Skopje

HALKBANK është një ndër markat më të mëdha dhe më të fuqishme në tregun financiar të Maqedonisë.

Si bankë me rritjen më të shpejtë në treg, Halkbank AD Skopje sot njihet edhe si:

 • Punësim për mbi 690 punonjës.
 • Rrjet të gjerë të bankomatëve prej gjithsej 163 sosh.
 • Rrjet prej mbi 8.016 POS-terminaleve në dispozicion te partnerët e shumtë tregtarë.
 • Shërbim për mijëra qytetarë, si dhe për ndërmarrje të vogla, të mesme dhe ndërmarrje korporative dhe institucione publike.
 • Prijës në ofrimin e shërbimeve të personalizuara bankare si dhe në futjen e teknologjive të reja dhe sigurimin e shërbimeve të shpejta përmes platformës shumë të avancuar dhe bashkëkohore të kanaleve alternative.
 • Ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore e cila është e përkushtuar në rritjen e së mirë së përbashkët për Njerëzit, nytyrën, mjedisin, kulturën dhe sportin. 

Banka ofron asortiment të gjerë të shërbimeve financiare, përfshi bankongun personal, kartelat kreditore, kreditë e banimit, kreditë konsumatore, kursimet, kreditë afariste si dhe qarkullimin pagesor në vend dhe jashtë vendit.

 

Vizioni ynë

Vizioni ynë është të bëhemi bankë prijëse në rajon, që është e aftë t’i kryejë të gjitha kërkesat e bankingut univerzal derisa e afirmojmë prezencën e fuqishme të shërbimeve në kategorinë e popullsisë.

 

Misioni ynë

Misioni ynë është të krijojmë vlerë për klientët tanë, aksionarët dhe punonjësit përmes ofrimit efikas të të gjitha shërbimeve bankare; të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe obligimet tona korporative dhe shoqërore; të kontribuojmë për zhvillimin e sektorit bankar dhe tregut të kapitalit; si dhe të arrijmë pozitë të respektuar në tregun rajonal.

 

Vlerat tona korporative

 • Të fokusuar kah klientët
 • Siguri
 • Integritet dhe respekt
 • Drejtësi, besim dhe transparencë
 • Efikasitet operacional
 • Inovacion
 • Krijim vlerash
 • Produktivitet
 • Të hapur ndaj ndryshimeve
 • Ndarja me të tjerët e njohurive dhe përvojave
 • Vetëdija për përgjegjësi shoqërore

 

HALKBANK – kuptimi i emrit: Banka e njerëzve

Slogani ynë: Të rëndësishëm janë njerëzit

 

Parimet tona kryesore:

 • Të ofrojmë shërbim të shkëlqyeshëm për klientët tanë, duke iu propozuar zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre.
 • Të krijojmë dhe të zbatojmë kulturë të suksesshme korporative, duke iu dhënë rëndësi secilit anëtar të ekipit që po e krijojmë.

HALKBANK A.Ş.

HALKBANK Turqi (Turkiye Halk Bankası A.Ş.)

Halkbank u themelua në vitin 1938 për të mbështetur artizanët, tregtarët dhe për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik, duke u bërë kështu më tej një nga markat në rritje të qëndrueshme, të themeluara mirë, pioniere dhe të njohura të Republikës së Turqisë.

Halkbank ka qenë një pishtare e zhvillimit të sektorit bankar turk për 83 vjet, dhe vazhdon misionin e saj për të mbështetur sektorin real në Republikën e Turqisë.

Banka u ofron klientëve të saj një përvojë unike bankare me 1.017 degët e saj në vend, 6 degë jashtë vendit, 1 drejtori, 3 përfaqësi të huaja, 4.060 bankomatë dhe banking celular dhe online me teknlogjinë më të lartë.

Në përputhje me rëndësinë e saj për markën, ajo vendos njerëzit - klientët, tregtarët, fermerët, pronarët e bizneseve të vogla, të mesme ose të mëdha dhe të punësuarit, duke theksuar se arsyeja e ekzistencës së saj është t'i mbështesë ata me mundësi financiare, në kohë të mira ose të këqija.

Banka konsiderohet si një udhëheqëse e tregut në mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Halkbank është gjithashtu mbështetësja më e madhe e ekonomisë së Republikës së Turqisë dhe konsiderohet si një nga markat më të suksesshme dhe më të forta në tregun turk.

www.halkbank.com.tr

Historia

 • 2021

  Në kuadër të aktiviteteve me karakter të përgjegjshëm shoqëror, më 8 shtator 2021, në Mavrovë u mbajt edicioni i dytë i garës së biçikletave Halk Velo Green, e cila tashmë po bëhet traditë. Me fondet e mbledhura nga tarifat e regjistrimit për pjesëmarrje në garë dhe nën ombrellën e platformës HalkEco, Halkbank AD Skopje mundësoi mbjelljen e 7700 fidanëve në Sv. Nikollë. Nëpërmjet eko-projekteve të Bankës, gjatë vitit 2021 janë mbjellë gjithsej mbi 15,000 fidanë.

  Në vitin 2021, Banka u angazhua për nevojat e shkollave fillore, dhe në atë drejtim siguroi donacione për ndërtimin e këndit të lojërave eko-përfshirëse në Tetovë, një kopsht senzorësh në një shkollë fillore në Ohër. Halkbank këtë vit realizoi projektin Halk Corner të rregullt në parkun e qytetit të Gostivarit.

  Për të kontribuar në sigurimin e cilësisë së jetës për çdo fëmijë, Halkbank AD Skopje siguroi fonde dhe dizajn konceptual për krijimin e "Librit me figura Halki", fondet e të cilit nga shitja, Banka i ndau për donacion për "Fshatin e fëmijëve SOS".

  E shpallur si "Marka më e mirë financiare në vend për vitin 2021" nga revista “Global Brands Magazine”.

 • 2020

  Banka e parë në vend që merr një vendim për të shtyrë ripagimin e të gjitha detyrimeve të kredisë (kredi, karta krediti dhe mbitërheqjet e lejuara në një llogari transaksioni) për një periudhë prej 6 muajsh.

  Në mënyrë që të zvogëlohen vizitat në degët e bankës gjatë pandemisë për Personat fizikë, klientë të Halkbank, ju mundësoi atyre që të kryejnë të gjitha transaksionet në denarë falas dhe pa komision përmes shërbimeve e-banking dhe m-banking.

  Më 8 shtator 2020 në Mavrovo për herë të parë u mbajt një garë kronimetri me biçikleta HALK VELO GREEN organizuar nga Halkbank AD Skopje si një shenjë e tendencës së Bankës për të promovuar shprehi të shëndetshme të jetesës së popullatës dhe për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit, siç dëshmohet nga platforma HalkEco përmes së cilës Halkbank numëron mbi 17.000 fidanë të dhuruar në të gjithë qytetet maqedonase gjatë vitit 2020, rinovimi i urave për këmbësorë në parkun e qytetit në Shkup dhe ndërtimi i një parku të ri Halk Corner në Leptokari, Komuna e Karposhit.

  E shpallur "Banka më e mirë për Persona fizikë në Maqedoni në vitin 2020" nga revista kryesore botërore "Global Banking & Finance Review".

 • 2019

  Çmim për kontributin në zhvillimin e ndërmarrësisë në Evropën Qendrore dhe Juglindore „Krijues të shekullit “ për vitin 2018.

  Çmim nga magazina Story për kompani me përgjegjësi shoqërore.

  Është shpallur si “Super Brand” për vitin 2019.

  Është lançuar aplikacioni HalkEco i cili ka për qëllim rritjen e EKO ndërgjegjes te njerëzit, duke i motivuar njerëzit të mbajnë shprehi të shëndosha jetësore dhe të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit jetësor, duke marrë shpërblime, beneficione të tjer dhe mundësi për mbjelljen e hapësirave të reja të blerta. Si pjesë e këtij projekti, banka ka mbjellë mbi 6.500 fidane në tërë vendin.

 • 2018

  Slogan i ri korporativ.

  Sponzor zyrtar i Federatës Maqedonase të Hendbollit.

  Halkbank AD Skopje bleu kompaninë e sigurimit – Halk Osiguruvanje Skopje

 • 2017

  Është shpallur si “Banka më mirë për NVM-të në Maqedoni në vitin 2017” nga revista e njohur botërore “Global Banking and Finance Review”.

  Halkbank AD Skopje është zgjedhur për Superbrand në Maqedoni për vitin 2017/18 nga ana e Organizatës ndërkombëtare “Superbrands”.

 • 2016

  Renditja në mesin e 100 bankave më të mira në Evropën Juglindore sipas aktivës.

  Lançimi i aplikacioneve celulare për baning elektronik për persona fizikë dhe juridikë, duke bërëe edhe një hap përpara drejt përmirësimit të përvojave të përdoruesve.

  U certifikua sipas standardit ndërkombëtar të rangut më të lartë për siguri të informacioneve në lidhje me përpunimin e kartave të pagesës PCI DSS v3.1.

  Në dhjetor të vitit 2016, zbatimi i standardeve më të larta për mbrojtje dhe siguri të pagesave me internet në vend dhe jashtë vendit, 3D Secure – Verified by Visa – VbV, dhe MC Secure Code Protocol.

 • 2015

  Futja në përdorim e platformës së re për banking elektronik që i kombinon më të mirën e teknologjisë dhe trendet më bashkëkohore bankare dhe ju ofron klientëve që t’i marrin të gjitha shërbimet bankare vetëm me disa klikime.

 • 2014

  Sponzor i përgjithshëm i Federatës Maqedonase të Basketbollit.

 • 2013

  Hapja e përfaqësisë së parë bankare në Beograd të Serbisë dhe për herë të parë bëhet lançimi i kartave të pagesës pa kontakt Mastercard PayPass.

 • 2012

  Bashkimi me Ziraat Banka AD Skopje dhe hapja e Degës së parë korporative VIP në tregun maqedonas.

 • 2011

  HALKBANK e bleu paketën shumicë të aksioneve të IK Banka prej 91,6%; përfundimi i procesit të ribrendingut dhe rritja e kapitalit të Bankës.

 • 2009

  Rialokimi i Drejtorisë së Halkbank AD Skopje në një ndër ndërtesat më afariste në Maqedoni; banka e parë që ofron e-tregti për përdoruesit e kartave VISA.

 • 2008

  Zbatimi i rrjetit vetanak të POS terminaleve për karta Visa të pagesës dhe lançimi i kartës kreditore VISA GOLD.

 • 2007

  Fituese e Çmimit Banka më e Mirë në Maqedoni nga ana e magazinës “Finance Central Europe” në Londër.

 • 2006

  Zbatimi i ISO Standard for Information Security Management ISO 27001:2005, duke u bërë një ndër disa bankat në Evropën Juglindore e certifikuar për këtë.

 • 2005

  Zbatimi i International Quality Management System EN ISO 9001:2000, bëhet banka e partë e certifikuar për International Quality Management.

 • 2004

  Pishtare në zbatimin e bankingut elektronik dhe e shpallur Bankë e vitit nga ana e Odës ekonomike të Republikës së Maqedonisë.

 • 1998

  Përfaqësues i parë zyrtar i Western Union.

 • 1993

  Halkbank AD Skopje themelohet si shoqëri aksionare.

Kodeksi

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE (.pdf format)

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies