POROSIA NGA KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Të nderuar,

Zhvillimi i qëndrueshëm, si një koncept global, është një sfidë me të cilën përballet çdo person, vend, botë në përgjithësi, të gjitha me një qëllim të vetëm - për të siguruar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së jetës dhe mirëqenies dhe për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm për brezat e sotshëm, pa e rrezikuar mundësinë për të përmbushur nevojat e brezave të ardhshëm.

Sektori bankar është përballur me shumë sfida transformuese gjatë viteve. Sidoqoftë, qëndrueshmëria ndryshon nga transformimet e tjera sepse hapat që hedhim sot do të tregojnë se sa mirë jemi të përgatitur për të përballuar sfidat e së ardhmes.

Për të qenë të suksesshëm, kompanitë, përfshirë bankat, duhet të krijojnë biznese fitimprurëse si vlerë për të gjithë aktorët e interesuar dhe kështu të kontribuojnë në qëndrueshmërinë e shoqërisë ku ata janë pjesë. Në këtë mënyrë, vlera nuk mund t'u dorëzohet aksionarëve pa u dhënë vlera klientëve, punonjësve dhe shoqërisë në mënyrë të barabartë. Të gjitha këto gjëra janë pjesë e të njëjtit ekuacion.

Halkbank AD Skopje është përqëndruar në një rritje të fortë përmes orientimit drejt shërbimit superior dhe përvojës së klientit. Duke mbështetur investimet dhe duke ndihmuar individët dhe bizneset të realizojnë idetë dhe ambiciet e tyre, ne jemi duke u zhvilluar së bashku me shoqërinë, duke ecur së bashku drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Këtu do të doja të theksoja rëndësinë që i kushtojmë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat ne, si Grupi Halkbank, i konsiderojmë si gurthemele të ekonomive.

Si një institucion financiar modern, Banka është një nga udhëheqësit në pranimin dhe zbatimin e trendeve të reja teknologjike dhe të informacionit, duke u ofruar klientëve shërbimet më të shpejta, më moderne dhe më të besueshme.

Misioni ynë është të krijojmë vlerë për klientët, aksionarët dhe punonjësit duke ofruar në mënyrë efikase të gjitha shërbimet bankare, dhe kështu të kontribuojmë në zhvillimin e sektorit bankar dhe tregut të kapitalit, si dhe të arrijmë një pozicion të respektuar në rajon, i cili besoj se në një masë të madhe edhe e kemi arritur. Në fakt, prova e kësaj është se në një periudhë relativisht të shkurtër kohe, për sa kohë që jemi të pranishëm në tregun financiar maqedonas, ne arritëm të bëhemi një nga katër bankat e mëdha dhe të rëndësishme sistemore në vend dhe një markë që ofron besim dhe siguri. 

Por misioni ynë është gjithashtu që të jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe detyrën shoqërore korporative. Përgjegjësia është një nga vlerat tona të forta korporative dhe një parim i rëndësishëm që nxit ndryshimet mjedisore, sociale dhe ekonomike që janë postulate themelore të zhvillimit të qëndrueshëm. Halkbank është një bankë kushtuar njerëzve dhe kjo është thelbi i ideologjisë, aktivitetit dhe angazhimit tonë shoqëror.

Kjo është arsyeja pse në të ardhmen ne do të vazhdojmë të ndërthurim suksesin financiar me përgjegjësinë sociale, duke i kushtuar vëmendje të veçantë promovimit të shprehive të shëndetshme të jetesës dhe mbrojtjes së mjedisit. Në këtë mënyrë, ne do të kontribuojmë më së miri në arritjen e qëllimeve globale të zhvillimit të qëndrueshëm të përkthyera në "Agjendën 2030 të Kombeve të Bashkuara".

Në emër të Këshillit Mbikëqyrës, unë do të doja të falënderoja të gjithë stafin tonë për angazhimin e tyre për qasjen ndaj qëndrueshmërisë. Qëllimi ynë është të veprojmë në një mënyrë të përgjegjshme shoqërore në mënyrë që të kontribuojmë në mirëqenien e njerëzve dhe kompanive në tregjet tona, në planin afatgjatë. Unë do të doja t'ju ftoja të vazhdoni këtë dialog me ne.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies