Përgjithësuar

Përgjithësuar

Solucionet më të sigurta teknike ju ofrojnë pagesa kualitative dhe në kohë.

Pjesa më e madhe e solucioneve tona inovative ju japin mundësi ti kryeni të gjithë transakcionet në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt.

Hapni llogari devizore në Halkbank dhe realizoni të gjithë pagesat tuaja nëpërmjet degëve tona ose nëpërmjet banking-ut elektronik.

Mund t'a përcillni llogarinë tuaj nëpërmjet e-banking-ut.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari, vizitoni degën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni anëtar i familjes tonë

Përparësitë

Përparësitë

  • Bëni pagesat dhe të ardhurat tuaja nëpërmjet Halkbank shpejtë dhe sigurt
  • Mund ti realizoni të gjithë transakcionet tuaja nëpërmjet e-banking-ut tonë
  • Mund ti realizoni të gjithë transakcionet me provizione tërheqëse

Pse t'a zgjidhni Halkbank:

  • Transakcione të shpejta dhe efikase
  • Këshilla profesionale për të gjithë transakcionet tuaja
  • Kompenzime tërheqëse
  • Mundësi të pagesës nëpërmjet e-banking-ut
  • Siguri maksimale të informacioneve tuaja

Pse t'a zgjidhni Halkbank:

Bankat korrespodente

Bankat korrespodente 

Para Birimi Banka
Swift / BIC
N O K Commerzbank AG, Frankfurt am M ain COBADEFF
A U D Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
C A D Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
E U R Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
G B P Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
J P Y Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF
C H F Zürcher Kantonalbank, Zürich ZKBKCHZZ80A
D K K Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen ESSEDKKK
E U R Demir-Halk Bank (Nederland) NV, Rotterdam          DHBNNL2R
S E K Skandinaviska Enskilda Banken ESSESESS
U S D Intesa Sanpaolo SpA , Milan BCITITMM
E U R Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara TCZBTR2A
E U R Türkiye Halk Bankasi AS, Istanbul TRHBTR2A
T RY Türkiye Halk Bankasi AS, Istanbul TRHBTR2A
E U R UniCredit Bank Austria AG, Vienna BKAUATWW
E U R UniCredit SpA, Milan UNCRITMM


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.