Përgjithshme

Përgjithshme

Nëse keni depozit të afatizuar në Halk Banka dhe keni nevojë për kredi, por nuk dëshironi të humbni interesin nga Depoziti juaj, Halk Banka ju ofron zgjidhjen më të mirë për kërkesat tuaja, duke ju ofruar kredi me depozit.

Përparësitë

Përparësitë

Halkbank ofron kredi afatgjate me depozit dhe me shpenzime të ulta

Kushtet për Kredi

Kushtet per Kredi

  • Shuma: Në përputhje me shumën e depozituar, minimum 100% mbulim
  • Afati maksimal: deri 240 muaj.
  • Norma e interesit: 2% margjinë interesi
  • Shpenzimet e kredisë: 0%
  • Shpenzimet për kredinë: 150 denarë – aplikacion për kredi
  • Pa kompensim për kthim të parakohshëm të kredisë
  • Mundësi për lirim vjetor/kuartal të depozitës.

Pyetjet

Pyetjet

A më duhet kolateral (sigurim) shtesë për kredi me depozit?

Halkbank e merr depozitin si kolateral (sigurim) dhe nga këtu nuk ka nevojë për bashkëhuamarrës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies