Përgjithshme

Përgjithshme

Nëse keni depozit të afatizuar në Halk Banka dhe keni nevojë për kredi, por nuk dëshironi të humbni interesin nga Depoziti juaj, Halk Banka ju ofron zgjidhjen më të mirë për kërkesat tuaja, duke ju ofruar kredi me depozit.

Përparësitë

Përparësitë

Halkbank ofron kredi afatgjate me depozit dhe me shpenzime të ulta

Kushtet për Kredi

Kushtet per Kredi

  • Shuma: deri 100.000 EUR 
  • Afati maksimal: deri 240 muaj.
  • Norma e interesit: 2% margjinë interesi
  • Shpenzimet e kredisë: 0%
  • Shpenzim për kontroll në byronë kreditore të Maqedonisë: 200 denarë  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat kreditore të refuzuara dhe të anuluara)

Pyetjet

Pyetjet

A më duhet kolateral (sigurim) shtesë për kredi me depozit?

Halkbank e merr depozitin si kolateral (sigurim) dhe nga këtu nuk ka nevojë për bashkëhuamarrës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.