Pako studentore

Pako studentore

Për 10-she të pastër!

Dedikuar për studentë të moshës nga  18 deri 24 vjet.

Pako e veçantë e Halkbank AD Skopje dhe mundësi ekskluzive për studentë

Beneficionet dhe produktet që i përfiton klienti:

 • Kartelë debitore Visa PayWave
 • Tërheqje të parave të gatshme (kesh) pa kompenzim në të gjithë bankomatët e vendit dhe jashtë vendit
 • Banking elektronik falas
 • Aplikacion mobile falas
 • Pa shpenzime për mirëmbajtjen e llogarisë transakcionale

 Në shtojcë të kërkesës për pako studentore, klienti parashtron:

 • Fotokopje të letërnjoftimit
 • Indeks të vlefshëm

Për pakon studentore mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë.

Për të qenë të informuar për çdo transakcion tuajin përmes sms info mund të plotësoni aplikacionin për sms info ose ta dorëzoni në degën më të afërt të Halkbank AD Skopje ose në e-mail: help24@halkbank.mk


Komisionet

Komisionet

 • Banking elektronik falas
 • Aplikacion mobile falas
 • Pa shpenzime për mirëmbajtjen e llogarisë transakcionale
 • Kartelë debitore Visa PayWave
Visa PayWave Electron  
Tarifa për përgatitjen e kartës bazë 150,00 mkd
Tarifa për përgatitjen e një karte shtesë 150,00 mkd
Tarifa për Ridhënien e kartës bazë/shtesë 150,00 mkd
Tarifa për Ridhënien e kartës bazë/shtesë para skadimit të afatit (e dëmtuar/e humbur) 300,00 mkd
Tarifa për përgatitjen urgjente të kartës 800,00 mkd
Tarifa për ankesë të pabazuar 800,00 mkd
Raport llogarie nga bankomatët e Halkbank Pa kompensim
Tërheqja e parave nga bankomatët e Halkbank Pa kompensim
Tërheqja e parave nga bankomatët e bankave të tjera Pa kompensim
Tërheqje parash nga sportelet e Halkbank Sipas tarifës së përgjithshme
Tërheqje parash nga sportelet e bankave të tjera 3% min. 200,00 mkd
Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it ose me shkrim Pa kompensim
Zhbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it ose me shkrim 200,00 mkd
Vendosja e PIN-it Pa kompensim
Ndryshimi i PIN-it në sportel 150,00 denarë
Interesi aktiv mbi mbitërheqjen, interesi penal për mbitërheqjen në gjendjen e llogarisë, interesi pasiv Sipas vendimit për normat e interesit
Tarifa vjetore e anëtarësimit për kartë (bazë/shtesë) Pa kompensim

Pyetje

Pyetje

Kush mund të aplikojë për pako studentore:

Pakoja studentore është dedikuar për të gjithë studentët të moshës nga 18 deri 24 vjet.

Si mund të aplikohet për pakon :

Për pakon studentore mund të aplikoni në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank ose onlajn përmes aplikacionit tonë. 

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar:

-Kërkesë e plotësuar për pako studentore

-Fotokopje të letërnjoftimit

-Indeks të vlefshëm

Vlefshmëria e kartelës debitore Visa PayWave :

Vlefshmëria e kartelës është 3 vite me mundësi për ridhënie.


Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies