Të rëndësishëm janë punonjësit

Punonjësit janë të rëndësishëm dhe kënaqësia e tyre është e rëndësishme. Thelbi dhe vlera më e madhe e Halkbank janë punonjësit tanë. Me kontributin e tyre në zhvillimin e bankës, ata bëhen pjesë e vetë rritjes dhe ndajnë të njëjtin vizion për krijimin e bankës më të mirë dhe më të suksesshme. Ato janë një nga shtyllat më të forta në strategjinë afatgjatë të bankës. Kjo është arsyeja pse përparësia jonë mbetet që vazhdimisht të rrisim kënaqësinë e tyre në shumë mënyra dhe duke krijuar mundësi të ndryshme.

Aktualisht në bankë kemi 698 punonjës me strukturë të ndryshme kualifikuese dhe arsimore sipas nevojave të bankës.

Si pjesë e strategjisë së zhvillimit të bankës, ne zbatojmë aktivitete të shumta që stimulojnë zhvillimin personal profesional të punonjësve. Ne krijojmë trajnime tematike dhe të synuara, të krijuara bazuar në përvojën e gjerë që kemi si pjesë e Grupit Halkbank dhe ekspertizës së Know-How.

Çdo punonjës i ri përfshihet në trajnimin hyrës që nga fillimi, gjë që rrit aftësinë, njohuritë dhe profesionalizmin në lidhje me aktivitetet e bankës dhe fokusin në punë.

Për të përmirësuar kualifikimet dhe aftësitë e fituara të punës, punonjësit e bankës gjithashtu morën pjesë në trajnime të jashtme, konferenca, punëtori, këshillime dhe seminare me ligjërues dhe edukatorë të njohur.

Përmes trajnimeve dhe seminareve, qoftë të brendshëm apo të jashtëm, ne stimulojmë dhe inkurajojmë zhvillimin profesional të punonjësve, por ata gjithashtu kanë mundësinë të zbulojnë talentet dhe afinitetet e tyre shtesë brenda profesionit bankar. Në atë mënyrë ne sjellim njohuritë e tyre dhe suksesin profesional në nivelin tjetër dhe së bashku ne hapim perspektiva të reja për rritjen dhe zhvillimin e bankës.

Vlerat që punonjësi fiton nga përfshirja e tij në markën  e Halkbank, ne vazhdimisht po përpiqemi t’i rrisim dhe zgjerojmë. Përveç me paketa financiare ashtu edhe me paketat e sigurimeve shëndetësore private, sportet, sistemin e shpërblimeve dhe të ngjashme.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies