Sigurimi

Për të plotësuar nevojat e klientëve të saj, Halkbank AD Skopje zgjeroi gamën e produkteve dhe shërbimeve dhe ofroi produkte të sigurimit që mund të blihen në secilën prej degëve të Bankës.

Kurseni kohë dhe mos bëni shpenzim shtesë, shkoni në degët e Halkbank dhe bleni polisën tuaj të sigurimit!

Sigurimi i Jetës

Në bashkëpunim me sigurimin Croatia, Halkbank ofron të gjitha llojet e polisave të sigurimit të jetës që mund të blihen në ndonjë prej degëve të saj.

Polisa e sigurimit të jetës siguron mbrojtje për pronën tuaj në rast aksidenti, shlyerje të sigurt dhe mbrojtje të të gjithë familjes.

Përveç kësaj, Banka ofron kredi të kombinuara me sigurimin e jetës si:

RELAX kredi konsumatore pa dedikim me polisë për sigurim jetësor

Kredi banimi pa dedikim me polisë për sigurim jetësor

Kredi hipotekare me polisë për sigurim jetësor

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.