Sigurimi

Duke zgjëruar asortimentin e produkteve dhe shërbimeve, me qëllim plotësimin në masë sa më të madhe të nevojave dhe dëshirave të klientëve të saj, Halkbank AD Skopje në bashkëpunim me Halkbank Osiguruvanje AD Skopje futi në treg shitjen e të gjitha llojeve të polisave të sigurimit në degët e Halkbank AD Skopje.


Halkbank AD Skopje në bashkëpunim me Halkbank Osiguruvanje AD ofron mundësinë e blerjes së cilitdo lloj të polisës pë sigurim jo jetë edhe atë:

  • sigurim udhëtimi  - BLINI POLISË ONLINE
  • përgjegjësi automobilistike
  • sigurim Kasko
  • karton të gjelbër
  • sigurim të pronës
  • të gjitha llojet e tjera të polisave.

Kurseni kohë dhe mos bëni shpenzime shtesë, urdhëroni në degët e Halkbank dhe blini polisën tuaj të sigurimit!

Sigurimi i Jetës

Në bashkëpunim me sigurimin Croatia, Halkbank ofron të gjitha llojet e polisave të sigurimit të jetës që mund të blihen në ndonjë prej degëve të saj.

Polisa e sigurimit të jetës siguron mbrojtje për pronën tuaj në rast aksidenti, shlyerje të sigurt dhe mbrojtje të të gjithë familjes.

Përveç kësaj, Banka ofron kredi të kombinuara me sigurimin e jetës si:

RELAX kredi konsumatore pa dedikim me polisë për sigurim jetësor

Kredi banimi pa dedikim me polisë për sigurim jetësor

Kredi hipotekare me polisë për sigurim jetësor

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.