Ju lutemi për komentet tuaja nëpërmjet këtij aplikacioni:

*Futni kodin CAPTCHA

*Fushat e domosdoshme

kontakt telefoni: + 389 (0)2 3240 800;

Help Desk 24 – telefoni: +389 (0)2 3296 330;

Mund të na kontaktoni edhe nëpërmjet faqes në Facebook:

http://www.facebook.com/HalkbankADSkopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.