Për ekonominë kombëtare

Sektori bankar është një shtyllë e ekonomisë së secilit vend dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht e rëndësishme që ai të jetë i qëndrueshëm dhe i kapitalizuar mirë. Sektori bankar maqedonas është kapitalizuar mirë dhe aftësia paguese e shëndoshë, pozicioni dhe tendenca për të rritur fitimin, çojnë në stimulimin e ofertës së kredisë. Aktiviteti kreditues i bankave vendase është një faktor i rëndësishëm në mbështetjen e vendimeve të konsumit dhe investimeve të sektorit privat.

Halkbank me performancën e arritur për çdo vit, si dhe me aktivitetet e saj kredituese që synojnë familjet dhe sektorin korporativ, i jep mbështetje të fortë sektorit bankar dhe financiar, por edhe ekonomisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Banka vazhdimisht përpiqet të krijojë produkte të përshtatura për klientët dhe vëmendje e veçantë i kushtohet krijimit të produkteve dhe shërbimeve të reja, si për sektorin korporativ ashtu edhe për popullatën, të cilat i mundësojnë bankës arritjen e objektivave të rritjes duke ruajtur një nivel të qëndrueshëm të fitimit. Për më tepër, fokusi i aktiviteteve kredituese janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si një segment që ka një kontribut të madh në zhvillimin e ekonomisë së secilit vend.

Halkbank edhe në vitin 2019 vazhdoi me ritmin e vitit 2018 në të cilin bëri një fitim prej 10.7 milion euro. Në vitin 2019, fitimi arriti në 11.4 milion euro, u arrit një rritje e aktivës me më shumë se 10 përqind, është rritur pjesëmarrja në treg sa i përket kreditimit dhe i njëjti trend i rritjes u regjistrua edhe në kategorinë e depozitave. Halkbank është banka e katërt më e madhe në treg për sa i përket aktivës prej 935 milion euro dhe banka e katërt më e madhe për nga vëllimi i fitimit.

Halkbank në vitin 2019 ishte banka e parë që investoi drejtpërdrejt në biznesin e sigurimeve dhe u bë një pronar 100% i Halk Osiguruvanje.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies