KUSHTET

  • Deri në 3 paga mujore për të punësuar
  • Deri në 2 pensione mujore për pensionistë

Norma e interesit:

  • 12,5% normë fikse interesi për pjesën e shfrytëzuar

Shpenzimet: fletëkambial për shuma mbi 100.000,00 MKD

Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore

Kolaterali (Sigurimi): pa kambial për shuma deri në 100.000,00 MKD

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies