Branches map

Përgjithësuar

Karakteristikat

Bëhuni bankier i juaj personal dhe përdorni bankomatët e Halkbank AD Skopje që të thjeshtësoni jetën dhe të kurseni kohë.

Nuk ka nevojë më të prisni mbrapa linjës së verdhë në bankë. Vetë vendosni ku dëshironi ti transferoni mjetet tuaja. Transakcionet Tuaja janë shumë më të shpejta dhe realizohen menjëherë.

Përparësitë

Përparësitë

  • Mund të transferoni mjete nga njëra llogari në tjetrën në kuadër të Bankës dhe pa provizion
  • Mundësi për pagesën e borxhit nga kartelat kreditore
  • Mundësi për shfaqjen e raportit të shkurtër për 10 transakcionet e fundit të realizuara me kartelën Tuaj
  • Thjeshtë, përdorni kartelën Tuaj kreditore si kartelë debitore dhe kryeni transkacione pa provizion
  • Ndryshoni pin-in Tuaj  
  • Kontrolloni gjendjen e llogarisë Suaj në çdo kohë

АТМ lokacionet dhe harta

Cash In

PAGESA E PARAVE TË GATSHME (KESH) - CASH IN

Në bankomatet Cash In të Halkbank AD Skopje përveç tërheqjes së parave të gatshme (kesh), mundeni në çdo kohë të depononi mjete në llogarinë Tuaj transakcionale, me çrast mjetet do ju vihen menjëherë në dispozicion.

Gjithçka që duhet të bëni është të fusni kartelën Tuaj debitore dhe të zgjidhni deponimin e parave të gatshme. Gjatë deponimit të parave të gatshme nuk ka kufizime të denominimeve, respektivisht bankomati pranon banknota prej 10, 50, 100, 200, 500, 1.000 dhe 2.000 denarë.

 Manual
 Lista e bankomateve 

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies