Përgjithësuar

Përgjithësuar

Mos e lëshoni mundësinë të tërhiqni kujdesin e klientëve Tuaj me teknologji e cila ofron pagesa me këste dhe grumbullim të bonus poenave të cilat në mënyrë indirekte ndikon në atraktivitetin e biznesit Tuaj.

Shfrytëzoni POS terminalet e Halkbank AD Skopje sepse shpejtësia e procesuimit të transakcioneve drejtëpërdrejtë kontribon për qarkullimin Tuaj dhe shumë lehtë mund të punohet me to.

Halkbank AD Skopje posedon rrjet Contactless që mundëson kryerje të transakcioneve pa kontakt.

Në vitin 2013 Halkbank AD Skopje  u bë lider i parë në treg për nga numri i terminaleve të instaluara pa kontakt.

Bëhuni edhe Ju pjesë e kësaj familje inovative.

Përparësitë

Përparësitë

  • Mundësi për shitje madje deri 60 këste 
  • Kjo është mundësi e vetme për fitimin e bonus poenave gjatë pagesave dhe shfrytëzimin e tyre në rrjetin e njejtë
Sepse ju bëheni pjesë e kësaj familje, jini gjithmonë në hap me inovacionet

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies