Kursim

Nëse edhe më tej mendoheni ku ti depononi mjetet tuaja Halkbank është zgjedhja e vërtetë.

Depononi mjetet tuaja dhe shfrytëzoni beneficionet e kursimit.

  • Mundesi për kursim në : MKD, EUR, USD dhe Depozita në denarë me klauzolë devizore
  • Periudha për kursim : deri në 36 muaj.
  • Pa sasi minimale për pagesë ne momentin e hapjës së depozitit
  • Pagesa e interesit: mujor ose në ditën e skadimit të depozitit, në pajtim me kërkesën e klientit
  • Normat e interesit përcaktohen në bazë të marrëveshjes.

Në ditën e maturimit depozita automatikisht riafatizohet me normat aktuale të interesit sipas Tarifës së Bankës.

Ndryshimet mbi depozitën mund në çdo kohë t'i përcillni nëpërmjet banking-ut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari kursimi vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank dhe bëhuni pjesë e familjes tonë.

Halkbank AD Skopje gjithmonë në dispozicion të klientëve të saj..

Për informacione shtesë na kontaktoni në:

Kontakt telefoni: 3240-800

e-mail: deposits@halkbank.mk

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies