Përgjithësuar

Karakteristikat

Me shërbimin E-commerce keni mundësi që më lehtë tu mundësoni shfrytëzuesve Tuaj ti përdorin produktet Tuaja. Me zhvillimin e teknologjisë dhe shpejtësinë e jetesës bashkëkohore e lehtësoni edhe punën Tuaj dhe i plotësoni nevojat e shfrytëzuesve Tuaj në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë.

Minimizoni shpenzimet Tuaja fikse, investimet teknike, huazimet, shitjet etj.

Е-commerce kontribon në rritjen e të ardhurave Tuaja. Mund të shisni 24/7 dhe të keni paletë më të gjerë të produkteve.

Plotësoni kërkesën ose na kontaktoni në e-mail: e-commerce@halkbank.mk.

Benefitet

Përparësitë

Shpenzimet për hapjen e internet shitores janë në mënyrë të konsiderueshme më të ulta në krahasim me shpenzimet për hapjen e shitores fizike, sepse tregtari është i liruar nga investimet e zakonshme dhe reale.

  • Investimet teknike (instalimet për ngrohje, rrymë, ujë, kuti cashing ...)
  • Pa persona të punësuar 
  • Orari i punës së veb shitores është 24/7/365
  • Numër më i madh i blerësve nga tërë bota mund të kryejnë pagesa me kartelat VISA dhe MarsterCard të lëshuara nga cila do bankë e botës
  • Kjo ju mundëson tregtarëve mundësi për shitore më tërheqëse sepse klientët fitojnë produktin që vetë e porosisin nga veb shitorja dhe i njejti do të dorëzohet në shtëpinë e tyre, vendin e punës ose ku ata dëshirojnë
  • Efikasiteti nga shfrytëzimi i internet marketingut është kursim i kohës së klientit, sepse të gjitha pagesat tash mund të bëhen nga shtëpia e tyre ose nga cili do vend me qasje në internet me kartelat e tyre debitore ose kreditore VISA dhe MasterCard.

Pyetje

Si mund të informohem mbi detajet e shërbimit Е-commerce ?

Të gjithë klientët e interesuar mund të na dërgojnë informacione të shkurtëra për Veb shitore në e-mail: e-commerce@halkbank.mk

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies