Krijojmë mjedis ekologjik për të sotmen dhe për të ardhmen

Mjedisi jetësor na bashkon të gjithëve. Ne të gjithë thithim të njëjtin ajër, rritemi dhe jetojmë nën të njëjtin diell, ne kemi një shtëpi të përbashkët - planetin Tokë. Kjo është trashëgimia jonë dhe e ardhmja jonë, kështu që të gjithë duhet t'i mbrojmë ato së bashku. Me këtë moto dhe idenë për të shkaktuar një valë pozitive ndryshimi, ne filluam një nga misionet më fisnike, duke ngritur vetëdijen mjedisore dhe duke krijuar një mjedis të pastër ekologjik. Në mënyrë që të përmirësojmë mjedisin, ne kemi filluar dhe po zbatojmë vazhdimisht disa projekte në lidhje me rritjen e zonave të gjelbra, zvogëlimin e emetimeve të gazrave serë, riciklimin dhe rritjen e eko-ndërgjegjësimit publik për nevojën e përfshirjes aktive në mbrojtjen e mjedisit.

Në periudhën e kaluar, banka është zotuar të përmirësojë mjedisin përmes aktiviteteve të shumta që ndikojnë në të. Një nga aktivitetet më të gjera që zhvillohet vazhdimisht dhe për shkak të rezultateve të treguara po bëhet gjithnjë e më i pranuar dhe më i popullarizuar është platforma HalkEco. Kjo platformë inkurajon qytetarët të rrisin aktivitetin fizik, të ushtrojnë, të vrapojnë, të ecin dhe të zëvendësojnë makinat me biçikleta në mënyrë që të ulin emetimin e gazrave të dëmshëm në ajër, dhe për veprimtarinë e tyre banka mbjell pemë/fidane dhe rrit sipërfaqet e gjelbra në zonat urbane dhe rurale. Deri më tani janë mbjellë pemë/fidane dhe janë gjelbëruar zonat në disa qytete në të gjithë vendin, por synojmë të kontribuojmë për këtë me fidanë të rinj dhe gjelbërim në të gjithë vendin.

Ne heqim kufijtë për veprim në ekologji nga vetë territori i veprimit tonë. Në këtë kuptim, ne u bëmë banka e parë nga rajoni i gjerë që u bashkua me nismën globale të partnerit tonë MasterCard për të mbrojtur planetin tokë.

Në mënyrë që të forcojmë ndërgjegjësimin e publikut për nevojën e ndryshimit ekologjik dhe gjithashtu si një nxitje shtesë për të gjithë ata që praktikojnë një mënyrë jetese të shëndetshme dhe kështu mbrojnë mjedisin, ne organizuam garën e parë kronometër me biçikletë HALK VELO GREEN në shpatet e Mavrovës dhe kjo si pjesë e platformës HalkEco. Si pjesë e iniciativës HalkEco, Halkbank AD Skopje në lagjen Aerodrom, në një nga vendet më të frekuentuara në kryeqytet ngriti stacionin e parë eko të autobusëve.

Për shkak se ne besojmë se ndryshimi fillon me veten tonë, ideja dhe veprimi për të krijuar një mjedis të pastër ekologjik përhapet së pari përmes ambienteve tona duke krijuar kopshte të gjelbërta, duke transmetuar kështu vlerat e qëndrueshmërisë së mjedisit tek punonjësit tanë.

Ndërgjegjësimi ynë mjedisor është aktiv në shumë fusha, dhe mbetjet si një nga problemet thelbësore dhe ndotësit e mjedisit dhe ajrit të ambientit, janë gjithashtu në fokusin e interesit tonë. Prandaj, në kuadrin e punës sonë, ne zbatojmë dhe praktikojmë përzgjedhjen dhe riciklimin e zgjuar të mbetjeve, i cili bën një hap tjetër drejt mbrojtjes së mjedisit dhe gjithashtu i jep një vlerë të re të dobishme vetë mbeturinave.

Angazhimi i deritanishëm në misionin për mbrojtjen e mjedisit dhe ngritjen e standardeve mjedisore në vend dhe në sjelljen e përditshme të qytetarëve, ka treguar rezultate të shkëlqyera, siç janë emetimet e reduktuara të gazrave të dëmshëm të shprehura në shifra dhe pemët/fidanet e mbjella gjithashtu të shprehura në shifra. Me këto përfitime dhe mbështetjen e qytetarëve, banka mbetet e përkushtuar në misionin e saj dhe krijon një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm ekologjik për brezat e ardhshëm.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies