Përgjithësuar

Përgjithësuar        

Mos e lëshoni mundësinë për të tërhequr vëmendjen e klientëve tuaj me teknologji e cila ofron pagesa me këste dhe grumbullim të bonus poenave çka në mënyrë indirekte ndikon në atraktivitetin e biznesit tuaj.

Shfrytëzoni POS terminalet e Halkbank AD Skopje sepse shpejtësia e procesuimit të transakcioneve drejtëpërdrejtë kontribuon në qarkullimin tuaj dhe lehtë menaxhohet me to. Halkbank AD Skopje e posedon e vetme rrjetin  Contactless i cili mundëson kryerjen e transakcioneve pa kontakt.

Në vitin 2013 Halkbank AD Skopje u bë lider i parë i tregut për nga instalimi i terminaleve pa kontakt. Bëhuni edhe ju pjesë e kësaj familje inovative.

Përparësitë

Përparësitë

  • Mundësi për shitje madje deri 60 këste 
  • Kjo është mundësi e vetme për fitimin e bonus poenave gjatë pagesave dhe shfrytëzimin e tyre në rrjetin e njejtë

  Sepse ju bëheni pjesë e kësaj familje, jini gjithmonë në hap me inovacionet

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies