Porosi Nga Drejtori

Të nderuar aksionarë, klientë, të dashur kolegë dhe miq,

Ne lamë pas një vit vërtet të vështirë që goditi të gjithë botën.

Situata që tronditi gjënë më të rëndësishme globalisht - shëndetin dhe lirinë e lëvizjes, me të vërtetë na preku të gjithë.

Pandemia me Kovid-19 shënoi kursin e ri të funksionimit të qytetarëve, kompanive, shteteve ...

Në një situatë të tillë, në përputhje me përgjegjësinë që duhet të ketë çdo individ, çdo kompani, Halkbank AD Skopje u përpoq të përgjigjej me masa të miratuara urgjente, si për shtetin ashtu edhe për popullsinë dhe ekonominë në mënyrë që të lehtësonte situatën.

Motoja jonë "Të rëndësishëm janë njerëzit", e cila është baza e punës sonë, nënkupton kujdesin për punonjësit, kujdesin për klientët tanë dhe partnerët e biznesit dhe kujdesin për komunitetin në të cilin ne punojmë. Kjo paradigmë shënoi afarizmin tonë edhe në vitin 2020.

Planet që kishim bërë para fillimit të vitit, ne arritëm t’i adaptojmë shprehimisht dhe ta drejtojmë energjinë tonë të përgjithshme në përmirësimin e situatës që preku jetën tonë të përgjithshme normale. Sigurisht, gjëja më e rëndësishme ishte të hidhnim hapin e parë që nga fillimi për të siguruar që punonjësit tanë janë të sigurt, që shëndeti dhe mirëqenia e tyre të jenë në fokusin parësor të bankës. 

Në të njëjtën kohë, ne e kemi përqendruar këtë siguri, mbështetje dhe stabilitet te klientët dhe shteti. Ne i kemi shlyer detyrimet e tatimit mbi fitimin paraprakisht; sa më shpejt të jetë e mundur ne ofruam të shtyjmë ekspozimet e qytetarëve për kredi për një periudhë prej gjashtë muajsh; ne kemi marrë një paketë masash për të shtyrë detyrimet e personave juridikë; ne miratuam hua shtesë për likuiditet më të madh të ekonomisë; ne kemi ofruar produkte më të favorshme kredie për qytetarët; ne lehtësuam dhe promovuam shërbimet elektronike të bankës. Sidoqoftë, ne kemi dhënë një kontribut edhe më të rëndësishëm për komunitetin, siç janë mbështetja e kulturës, sportit dhe natyrisht mbrojtja e natyrës, e cila është një nga tiparet tona kryesore si bankë. Përgjegjësia shoqërore ishte përqendruar në trajtimin e krizës, por ne nuk e lamë pas dore orientimin tonë drejt projekteve të rregullta shoqërore që mbështesim gjatë viteve të veprimtarisë sonë.

Mjaft dytësore për sa i përket rëndësisë së realizimit të qëllimeve tona në një vit të tillë, por akoma jashtëzakonisht e rëndësishme për tu theksuar, është se këtë vit kemi vërejtur rezultate të shkëlqyera afariste nga puna, shumë më mirë sesa ato të parashikuara.

Ne e mbyllëm vitin e kaluar 2020 me një aktivë prej mbi një miliard euro, respektivisht me një rritje prej 14% krahasuar me fundin e vitit të kaluar, të cilin e përfunduam me gjithsej aktivë prej rreth 934 milion euro. Sipas parashikimeve për vitin 2020, plani ynë ishte një rritje e aktivës prej 11 përqind. Në të njëjtën kohë, me rikapitalizimin e kryer nga aksioneri ynë i vetëm, Halkbank AS Turqi, në shumën prej 20 milion EUR në fillim të krizës, fondet tona në gjysmën e parë të vitit arritën në 140 milion euro.

Në një vit të tillë krize, ne arritëm të arrijmë rritje si në kreditim, ashtu edhe në bazën e depozitave, më e lartë se ajo e parashikuar, dhe kuptohet, ne kemi një rritje të madhe në përdorimin e kanaleve dixhitale. Projeksionet për vitin 2020 parashikuan një rritje të gjithsej kredive dhe depozitave prej rreth 12 përqind. Sidoqoftë, kreditë totale arritën një rritje prej 14.10% krahasuar me dhjetorin e vitit të kaluar, dmth në terma absolutë, rritja e kreditimit ishte rreth 101.2 milion euro.

Rritjen më të madhe prej 23% e kishim te kreditë e individëve. Nga fillimi i vitit, deri më 31.12.2020, në këtë segment kemi aprovuar 10.088 kredi në një shumë totale prej mbi 130 milion euro. Halkbank AD Skopje këtë 2020, ka shlyer mbi 1100 kredi banimi në shumën totale prej 48.6 milion euro. Ne kemi rritje edhe në fushën e depozitave, kështu që baza jonë e depozitave në fund të dhjetorit krahasuar me fundin e vitit 2019 u rrit me 155 milion euro, që është një rritje prej 18.63 përqind. Që nga fillimi i vitit, ne kemi mbi 20% rritje dhe mbi 9,000 përdorues të rinj të e-bankingut që përfundojnë pagesat e tyre shpejt dhe lehtë për çdo ditë.

Tregues të tillë në punë janë një konfirmim se ne jemi një partner serioz, i qëndrueshëm dhe besnik i qytetarëve, ekonomisë dhe përgjithësisht i të gjithë shoqërisë në vendin tonë.

Qëllimi ynë për këtë, shpresoj që një vit më i parashikueshëm, do të jetë përdorimi i përvojës së fituar nga e kaluara, si një bazë e përshtatshme për veprim të suksesshëm dhe të shpejtë, për investime në të mirën e përbashkët dhe për lëvizjen e kufijve lart në rritjen ekonomike dhe prosperitetin.

Ne jemi korporatë dhe do të jemi të përqendruar në forcimin e markës Halkbank në vend dhe për të qenë një nga kompanitë më të suksesshme në vend që veprojnë para së gjithash në përputhje me vlerat njerëzore dhe pastaj me vlerat afariste. 

Me respekt,

Dr. Bilall Suxhubashi
Drejtor kryesor ekzekutiv

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies