Përgjithësuar

Përgjithësuar

Nëse ndërmarrja Juaj ka nevojë për financimin e nevojave vijuese të likuiditetit, Halkbank AD Skopje Ju ofron mundësi për kredi kontokorente në llogarinë e ndërmarrjes Suaj.

Kjo është mundësi e shkëlqyeshme që gjithmonë të keni shumë të caktuar parash në dispozicion dhe ti shfrytëzoni sipas nevojës. Kjo kredi paraqet tejkalim të lejuar në llogarinë e ndërmarrjes, e cila është aprovuar për periudhë prej 12 muajve.

Kredia kontokorente Ju mundëson që me këto mjete të zhvendosni afatin e maturimit të kërkesave tuaja dhe të furnizoni mallra ose të krijoni rezerva financiare me një shpenzim të vetëm .

Përparësitë

Përparësitë

  • Klienti paguan në emër të interesit vetëm për shumën e shfrytëzuar nga kredia kontokorente;
  • Klienti ka burim rezerv të financimit të aktiviteteve afariste;
  • Kredia shlyhet automatikisht me çdo të hyrë në llogari, nga e cila është aprovuar kredia.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies