01.12.2015

DHURONI LIRISHT! VETËM ME KARTELAT KREDITORE TË HALKBANK, ME 4% NORMË TË INTERESIT

Halkbank AD Skopje me kënaqësi Ju shpalos fushatën promocionale për kartelat kreditore me 4% normë të interesit për 6 muajtë e parë nga data e lëshimit të kartelës.

26.11.2015

Dega e renovuar e Halkbank në Gjevgjeli

Në 18 nëntor në ora 13 në Gjevgjeli u mbajt hapja solemne e degës së renovuar të Halkbank AD Skopje.

13.10.2015

Koncept  ri dhe bashkëkohor i punëve bankare – hapje solemne e degës së re Sheshi (Plloshtad) të HALKBANK në SHKUP

Më 9 tetor, e premte, në ora 14, Halkbank AD Skopje solemnisht e hapi degën e re Sheshi, në qendër të Shkupit. Dega e re e Halkbank gjendet në rrugën „Maksim Gorki“, në sheshin Maqedonia në Shkup.

09.07.2015

Lajmërim për klientët, posedues të kartelave kreditore nga HALKBANK

Bonus programi nga Halkbank AD Skopje ju ofron mundësi për grumbullimin e poenave në para nëpërmjet transakcioneve të juaja të bëra me kartelat kreditore nga Halkbank në POS terminalet e Halkbank.

08.07.2015

HALKBANK А.D. Skopje nënshkroi kontratë për financimin e tregtisë në shumë prej 10 milionë euro me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) me qëllim për të siguruar përkrahje për eksportin maqedonas

Shkup, korrik 2015 – Halkbank A.D. Skopje nënshkroi kontratë në shumë prej 10 milionë euro me BERZH për Programin për lehtësimin e tregtisë (Trade Facilitation Programme - TFP) nëpërmjet përkrahjes së ndërrmarrjeve maqedonase të orientuara në eksport.

17.06.2015

HALKBANK JU DËSHIRON MIRË SE ARDHJE NË DEGËT E REJA   

Në lokacione të përshtatshme në Komunën e Kavadarcit dhe në Komunën e Çairit, solemnisht u hapën degët e reja të HALKBANK AD Skopje. Kjo paraqet edhe një hap të suksesshëm të Bankës, e cila po vazhdon të rrit qasjen dhe prezencën e saj, me qëllim që të përgjigjet në mënyrë kualitative dhe të vazhdueshme nevojave të përditshme bankare të qytetarëve dhe ekonomisë.

27.03.2015

Halkbank e jep kontributin e saj për shpëtimin e planetit!

Në mënyrë të pashmangshme, aspekt shumë i rëndësishëm në afarizmin e Halkbank është vetëdija ekologjike për ruajtjen dhe përmirësimin e kushteve për jetë për secilin prej neve.

02.03.2015

Lajmërim mbi rialokimin e Ekspoziturës Paloma Bjanka

Me qëllim të plotësimit më efikas të kërkesave Tuaja, Halkbank AD Skopje Ekspoziturën e saj – Paloma Bjanka e ygjeron dhe modernizon në Degën Sheshi.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies