Kryeni pagesat tuaja devizore në kohë, me kualitet dhe me shpenzime më të ulta me Halkbank.

Halkbank klientëve të saj ju mundëson ti kryejnë pagesat e tyre devizore drejt Turqisë dhe Serbisë me shpenzime më të ulta.

Zvogëloni shpenzimet në qarkullimin pagesor devizor me Halkbank edhe atë:

  • “OUR” shpenzime për pagesë me remitencë drejt klientit në Serbi i cili ka llogari në Halkbank Serbi – pa provizion (partneri juaj e pranon shumën e plotë pa shpenzime për bankën ndërmjetësuese)
  • “OUR” shpenzime për pagesë me remitencë drejt klientit në Turqi i cili ka llogari në Halkbank Turqi - pa provizion (partneri juaj e pranon shumën e plotë pa shpenzime për bankën ndërmjetësuese)
  • Të hyra devizore nga klientë të Halkbank Turqi dhe Halkbank Serbi – pa provizion

Nëse edhe më tej nuk keni llogari, vizitoni degën tonë më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes sonë.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies