Branches map

Dega Qendrore
“Sv. Kiril i Metodij“ no.54,
1000 Shkupi
Kontaktet telefonike:
Transaksion i paguar në denarë:02/ 3287 561
Qarkullim i paguar në valutë:02/ 3240 588
Kredidhënie - persona juridikë:02/ 3287 543
Kreditimi - personat fizik: 02/ 3240 822
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: mainbranch@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Center
11 Oktomvri no. 8,
1000 Shkupi 
Kontaktet telefonike:
Transaksion i paguar në denarë:02/ 3285 213
Qarkullim i paguar në valutë:02/ 3285 211
Kredidhënie - persona juridikë:02/ 3285 219
Kreditimi - personat fizik: 02/ 3285 218
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: branchsobranieskopje@halkbank.mk
google map

Sheshi i degëve Shkupi
Nikola Kljusev, no 3.
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 411
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchSquareSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Zeleznicka
Bojmija no: 1
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 315
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchZeleznickaSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Aerodrom
Jane Sandanski no.109A
1000 Shkupi
Kontaktet telefonike:
Transaksion i paguar në denarë: 02/ 3285 334
Qarkullim i paguar në valutë: 02/ 3285 165
Kredidhënie - persona juridikë: 02/ 3285 336
Kreditimi - personat fizik: 02/ 3285 335
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: branchaerodromskopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Leptokarija
Partizanski Odredi no. 102
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 342
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchLeptokarijaSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Kisela Voda
Prvomajska nn. vlez 1
Kisela Voda
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 382
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchKiselaVodaSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Cair
John Kennedy br. 1
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 266
Orë pune: 08:30-16:30,
e-mail: branchchairskopje@halkbank.mk
google map

Ekspozita - Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit
Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 417
Orë pune: 08:00-16:00
e-mail: subbranchairportskopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Vizbegovo
Jurija no.1,
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 276
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: branchvizbegovo@halkbank.mk
google map

Sub-branch Ramstore
Sv. Kiril I Metodij
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 419
Orë pune: 10:00-22:00
Е shtunë: 10:00-22:00
e-mail: sub-branchramstoreskopje@halkbank.mk
google map

Dega e Çarshisë së Vjetër Turke
Bitpazarska no: 58
1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 298
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchStaraTurskaCharshijaSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Ilinden
9 no.98
Tel: 02/ 3285 365
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: branch.ilinden@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Gjorce Petrov
Gjorce Petrov no.27
Tel: 02/ 3285 424
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchGjorcePetrovSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Avtokomanda
Trifun Hadzijanev no.1
Tel: 02/ 3285 453
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchAvtokomanda@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Drachevo
Ratko Mitrovik no. 25a, Drachevo
Tel: 02/ 3250 493
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: branchdracevo@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Bunjakovec
Bul. Partizanski Odredi no:39 1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 603
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchBunjakovec@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Butel
Rr. Butelska nn. 1000 Shkupi
Tel: 02/ 3285 613
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchButel@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Saraj
Rr.”20“ no.83b, 1000 Shkupi, Macedonia
Tel: 02 / 3285 654
Orë pune: 08:30-16:30
Е shtunë: Nuk punon
e-mail: BranchSaraj@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Chento
Rr. Madzari nn., Singelich 1000 Shkupi
Тел: 02/ 3285 357
Orë pune: 08:30-16:30
e-mail: BranchChento@halkbank.mk
google map

Nëndega Retail Point Park
Rr. Makedonsko Kosovska Brigada no. 64
1000 Shkupi, Maqedonia e Veriut
Tel: 02 3285 606, 02 3285 607
Orë pune: 10:00-18:00
Е shtunë: 10:00-18:00
e-mail: SubBranchRetailPointParkSkopje@halkbank.mk
google map

Zyra e degës Bitola
Josif Josifovski no.1
7000 Bitola
Tel: 02/ 3285 207
e-mail: BranchBitola@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Gostivar
Rr. “Goce Delcev bb”
1230 Gostivar
Tel.: 02/ 3285 286
e-mail: BranchGostivar@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Gevgelija
“7-mi Noemvri” no.2
1480 Gevgelija 
Tel: 02/ 3285 322
e-mail: BranchGevgelija@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Kumanovo
Rr. “Braca Ribar” nn
1300 Kumanovo
Tel: 02/ 3285 243
e-mail: BranchKumanovo@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Negotino
Marsal Tito nn
1440 Negotino 
Tel: 02/ 3285 404
e-mail: BranchNegotino@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Ohrid
Bul. “Turistichka” no. 48
6000 Ohrid
Tel: 02/ 3285 305
e-mail: BranchOhrid@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Prilep
Goce Delcev nn
7500 Prilep
Tel.: 02/ 3285 255
e-mail: BranchPrilep@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Resen
“Josif Josifovski” no. 38 
7310 Resen
Tel: 02/ 3285 633
e-mail: BranchResen@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Shtip
Rr. Vanco Prke bb
2000 Shtip
Tel: 02/ 3285 352
e-mail: BranchStip@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Struga
Bul. “Proleterski Brigadi” no:12
6330 Struga
Tel: 3285 394
e-mail: BranchStruga@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Strumica
Leninova nn
2400 Strumica
Tел: 02/ 3285 236
e-mail: BranchStrumica@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Sveti Nikole
Ilinden 1/3
2220 Sv. Nikole
Tel: 02/ 3285 374
e-mail: BranchSvetiNikole@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Tetovo
Bul. Ilirija no.19
1200 Tetovo
Tel: 02/ 3285 227
e-mail: BranchTetovo@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Tetovo 2
Rr. Vonvardarska no. 1
1200 Tetovo
Tel: 02/ 3285 623
e-mail: BranchTetovo2@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Veles
Rr. 8 mi Septemvri nn
1400 Veles
Tel: 02/ 3285 433
e-mail: BranchVeles@halkbank.mk 
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Kocani
Rr. Marshal Tito no. 23
2300 Kocani
Tel: 02/ 3285 446
e-mail: branchkochani@halkbank.mk 
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Kichevo
B. Osloboduvanje nn
6250 Kichevo
Tel: 02/ 3285 465
email: BranchKichevo@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Kavadarci
Rr. Ilidenska 49
1430 Kavadarci
Tel: 02/ 3285 473
email: BranchKavadarci@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Radovish
Rr. 22-ri Oktomvri nn, 2420 Radovish
Tel: 02/ 3285 634
email: BranchRadovis@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

Zyra e degës Debar
8-mi Septemvri nn
1250 Debar
Tel: 02/ 3285 481
email: branchdebar@halkbank.mk
Orë pune: 08:30-16:30
google map

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies