Bilal Suxhubashi, Drejtor Ekzekutiv i Halkbank AD Skopje

Të nderuar aksionarë, klientë, të dashur kolegë, miq,

Viti që lamë nuk ishte i lehtë, ishte plot sfida. Në vend që bota të rikuperohej ekonomikisht nga kriza shëndetësore, ndodhi konflikti ruso-ukrainas, i cili çoi në një krizë ekonomike me pasoja të mëdha. Të gjitha vendet në botë po përballen me krizën energjetike dhe ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit, me çmime të larta dhe inflacion dyshifror në shumë vende, inflacion që nuk është parë prej dekadash, që nga vitet '90.

Kjo në mënyrë të pashmangshme shkaktoi ndryshime në politikën monetare të bankave qendrore, sinjalet e të cilave ndiqen nga sektorët bankar në të gjitha vendet. Për të ruajtur qëndrueshmërinë afatmesme të çmimeve, bankat qendrore u përpoqën të stabilizonin pritjet inflacioniste duke shtrënguar politikën monetare, pra duke rritur normën bazë të interesit. Nga prilli 2022, kur norma bazë e interesit ishte 1.25% e në vazhdim, Banka Qendrore për të ruajtur qëndrueshmërinë e kursit të këmbimit dhe stabilitetin afatmesëm të çmimeve, ka bërë disa korrigjime dhe aktualisht është në nivelin 4.75%.

Natyrisht, është e rëndësishme të theksohet se pavarësisht kushteve jashtëzakonisht komplekse, sektori bankar vendas ishte elastik dhe përfaqësonte një shtyllë të ekonomisë dhe të popullsisë. Dhe besimi në të mbeti i lartë pasi depozitat dhe kreditë si për sektorin e korporatave ashtu edhe për sektorin e ekonomive familjare vazhduan të rriteshin.

Pavarësisht krizës aktuale, Halkbank dha rezultate jashtëzakonisht pozitive në çdo fushë këtë vit. Rezultat të rëndësishëm shënojmë edhe në bazën e depozitave, ku kemi një rritje prej 136 milionë euro, prej të cilave 72 milionë i përkasin depozitave të klientëve – personave juridikë dhe fizikë. Sa i përket kredive kemi një rritje totale prej mbi 121 milionë euro. Pasuritë tona me rritjen e llogaritur tashmë arrijnë në 1.36 miliardë euro. Fitimi ynë neto për vitin 2022 arrin në 12.077 milionë euro. Ndërsa niveli i pagesave/kredive të rrezikshme në bankë është sërish jashtëzakonisht nën mesataren e sektorit dhe arrin në 1.47%. E gjithë kjo konfirmon faktin se Halkbank është një nga bankat më të besueshme dhe më të qëndrueshme në rajon, e gatshme për t'u përballur me të gjitha llojet e krizave.

Edhe në situatën e re, Halkbank bëri përpjekje për të ofruar produkte në përputhje me nevojat e tregut, por edhe produkte inovative si pjesë e strategjisë sonë për të qenë lider në prezantimin e produkteve të bazuara në teknologji të reja dhe digjitalizim. Produktet dhe shërbimet tona të ndryshme janë gjithmonë të pranishme në treg për të përmbushur kërkesat dhe nevojat e klientëve, kënaqësia e të cilëve është qëllimi ynë kryesor. Ky parim drejton të gjitha aktivitetet tona dhe zbatohet në angazhimet tona të përditshme.

Halkbank edhe një herë konfirmoi pozitën e saj si një nga markat më të mëdha dhe më të forta në tregun financiar maqedonas.

Si banka me rritje më të shpejtë në treg, Halkbank AD Skopje sot nënkupton edhe punësim për mbi 700 punonjës, një rrjet të gjerë degësh, ATM dhe terminale aktive POS të disponueshme në partnerë të shumtë tregtarë dhe një bankë që u shërben mijëra qytetarëve, por edhe ndërmarrjeve të vogla, të mesme, korporatave dhe institucioneve publike.

Ne jemi gjithashtu një kompani me përgjegjësi shoqërore që angazhohet për të rritur të mirën e përbashkët për njerëzit, natyrën, mjedisin, kulturën dhe sportin. Dhe vitin e kaluar patëm fushata të shumta që synonin fëmijët, fushata për të mbështetur brezat e vjetër, për gratë që lindin, për të mbështetur ngjarjet sportive, për kulturën, edukimin për të rinjtë, gjithëpërfshirjen, për përdorimin e metodave të pagesave pa para të bazuara në teknologjitë e reja. ... Dhe sigurisht, cila është shenja jonë dalluese, inkurajimi i praktikave të gjelbra, si duke mbështetur kompanitë me projekte mjedisore që kontribuojnë në mbrojtjen e natyrës, ashtu edhe drejtpërdrejt përmes aktiviteteve tona që zhvillohen përmes platformës HalkEco. E gjithë kjo është në kuadrin e politikës sonë për t'i dhënë mbështetje të fortë promovimit të stilit të jetesës së shëndetshme dhe mbrojtjes së natyrës, gjë që njihet në shoqëri, siç dëshmohet nga çmimi për praktikën më të mirë shoqërore për HalkEco nga Ministria e Ekonomisë.

Vitin e ri 2023 e nisim me shpresë të madhe se do të jetë më i mirë. Synimi ynë në periudhën e ardhshme do të jetë zgjerimi i gamës së produkteve dhe shërbimeve inovative në mënyrë që të sigurojmë kënaqësinë e klientit, duke ofruar produkte dhe shërbime superiore për sektorin real, duke adoptuar një qasje shërbimi të orientuar drejt klientit me cilësi të lartë. Natyrisht, fokusi ynë do të jetë sigurimi i zhvillimit dhe motivimit të vazhdueshëm të punonjësve dhe monitorimi i trendeve bankare globale me qëllim që Halkbank të jetë banka e parë që do t'i zbatojë dhe do t'i afrojë ata në tregun maqedonas. Gjëja më e rëndësishme, në gjithë këtë mision, është që ne jo vetëm të ndjekim interesat e biznesit, por vëmendja jonë është e përqendruar që e gjithë shoqëria të ndjejë angazhimin dhe kontributin tonë në zhvillimin e saj.

Me respekt,
Bilal Suxhubashi, drejtor Ekzekutiv i Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies