MESAZH NGA DREJTORI KRYESOR EKZEKUTIV

Të nderuar aksionarë, klientë, të dashur kolegë dhe miq,

Gjatë vitit të kaluar, derisa po përballonim sfida të shumta për shkak të ndikimit negativ të pandemisë, Halkbank ka mbështetur pa u lodhur ekonominë, shoqërinë dhe popullatën, siç dëshmohet nga performanca e shkëlqyer dhe ofrimi i një game të gjerë produktesh dhe shërbimesh të bankës.

Themeli i punës sonë është motoja “Të rëndësishëm janë njerëzit”, kështu që gjatë vitit 2021 kemi treguar kujdes për klientët tanë, partnerët e biznesit, por edhe për komunitetin në të cilin veprojmë.
Edhe pse kushtet nuk na lejuan realizimin e disa ideve tona, me një përpjekje të përbashkët dhe përshtatje të duhur në një situatë të tillë, arritëm të realizojmë shumë nga planet që kishim paracaktuar në fillim të vitit. Për këto arsye, është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne të theksojmë se këtë vit kemi arritur rezultate të shkëlqyera afariste në punën tonë, si dhe rritje të kreditimit prej 12% dhe rritje të bazës së depozitave prej 10%.

Kur bëhet fjalë për produktet kreditore për persona fizikë, ka një rritje prej 25% krahasuar me vitin 2020, te kreditë e banimit.

Mbështetja kreditore që Banka jep me vetëmohim për bizneset në vend është reflektuar në rritjen me 18% të kredive për personat juridikë, respektivisht kredive të dhëna bizneseve të vogla.

Rezultatet e deklaruara që kemi arritur në vitin 2021 e sollën Halkbank me 10.6 milionë euro fitim të realizuar dhe kontribuan në një rritje prej 18% të fitimit të Bankës, aktiva e së cilës arriti në 1.182 milionë euro në fund të vitit, që është një rritje prej 9% krahasuar me vitin 2020.

Nisur nga thelbi i motos sonë, Halkbank është përpjekur të rrit ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara dhe përmirësimin e kushteve atje ku ata arsimohen. Për këtë qëllim, Banka ka mbështetur financiarisht ndërtimin e këndeve gjithëpërfshirëse të lojërave në shkollën fillore në Tetovë dhe dhomën ndijore në shkollën fillore në Ohër.

Përgjegjësia shoqërore ishte e përqendruar në përballimin e krizës, por nuk e lamë pas dore orientimin tonë edhe drejt projekteve të rregullta shoqërore që mbështesim gjatë viteve të aktivitetit tonë.

Në të njëjtën kohë, si një kompani me përgjegjësi shoqërore, Halkbank ka punuar shumë për të gjetur zgjidhje për projekte të shumta ekologjike, madje edhe në kushtet e një pandemie. Si një projekt që besojmë se do të vazhdojë të kontribuojë në formimin e shprehive të shëndetshme te qytetarët, aplikacioni HalkEco ka treguar se popullata është e motivuar fuqishëm për t'ia shtrirë dorën natyrës dhe për të zëvendësuar makinën e tyre me një biçikletë ose skuter elektrik dhe për të kryer aktivitete fizike, në këmbim të një dhurate nha HalkEco.
Nën ombrellën e këtij aplikacioni, vitin e kaluar u mbajt edicioni i dytë i garës së biçikletave Halk Velo Green në Mavrovë, e cila e ktheu atë në një garë tradicionale, me të cilën mjetet e mbledhura nga tarifat e regjistrimit u mbollën 7700 fidanë të rinj në afërsi të S. Nikollës.

Duke pasur parasysh se aplikacioni HalkEco tashmë është simbol për nxitjen e shprehive të shëndetshme dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, në atë drejtim u organizua përsëri gara “HalkEco Shkupi vrapon 10 km”.

Përmes funksionimit të suksesshëm të HalkEco-s, u bë e mundur që të organizohet një kënd i gjelbëruar në parkun e qytetit në Gostivar, si donacion i Bankës për Komunën e Gostivarit.

Në mesin e shumë produkteve atraktive të Halkbank, vitin e kaluar, në muajin tetor - muajin e kursimeve, u aktivizua edhe depozita PROMO, e cila u ofroi klientëve mundësinë që të afatizojnë fondet në 13 dhe 25 muaj me norma interesi shumë atraktive. Për kursimtarët është ofruar edhe depozita EVOLVE, e cila karakterizohet me normë rritëse të interesit, e cila rritet çdo 6 muaj, kështu që për 24 muaj si periudhë minimale për depozitimin me afat mund të arrihej një rendiment prej 2,7% për depozitat në denarë.

Krahas mbështetjes së sportit, në vitin 2021 kemi dhënë një kontribut të rëndësishëm për komunitetin duke mbështetur kulturën, ruajtjen e natyrës dhe duke mbështetur të rinjtë. Festivali i Filmit të Ri Evropian - Beach Film Festival, i cili me konceptin e tij dallon nga standardet e tjera të festivalit, mori mbështetje nga Banka, si dhe festivali When in Krusevo, i cili synon të promovojë qytetin e Krushevës, si një qendër e njohur turistike brenda vendit.

Lartë në listën prioritare të Halkbank për vitin e kaluar ka qenë  edhe mbështetja për edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore dhe shkollore. Një mbështetje e tillë filloi me participimin e Bankës në nismën globale për shënimin e 2 Prillit - Ditës Ndërkombëtare të Librit për Fëmijë, duke krijuar tregimin e ilustruar "Libri me figura Halki", të cilin e morën si dhuratë mijëra nxënës.

Viti 2021 ishte i rëndësishëm për Halkbank AD Skopje, sepse përmes saj filloi të kryhet operacioni i pagesave të kompanisë shtetërore Posta e Maqedonisë, e cila ka një vend jashtëzakonisht të rëndësishëm në totalin e operacioneve të pagesave në vend, sepse mbi 25% nga gjithsej operacionet e pagesave bëhet përmes Postës së Maqedonisë së Veriut. Operacionet e pagesave tani bëhen përmes Halkbank AD Skopje, në gjithsej 324 zyra postare aktive të Makedonska Posta AD me 470 sportele që janë në dispozicion të qytetarëve për të kryer të gjitha pagesat me para në dorë, duke përfshirë edhe pagesat për faturat e shërbimeve komunale.

Halkbank sot është lider në ofrimin e shërbimeve bankare të personalizuara, si dhe në prezantimin e teknologjive të reja dhe ofrimin e shërbimit të shpejtë përmes një platforme shumë të zhvilluar dhe moderne të kanaleve alternative. Ajo u vlerësua gjithashtu edhe nga revista prestigjioze Global Brands, e cila e shpalli Halkbank si "Markën më të mirë financiare në Maqedoninë e Veriut për vitin 2021" (Best Financial Brand, North Maceronia 2021) për përkushtimin e saj të jashtëzakonshëm ndaj inovacionit, cilësisë, aktiviteteve të markës, shërbimin ndaj klientit dhe performancën.

Rezultatet e tilla të punës janë një dëshmi se ne jemi një partner serioz, i qëndrueshëm dhe besnik i qytetarëve, ekonomisë, por edhe i gjithë shoqërisë në vendin tonë.

Këtë vit ne do të shfrytëzojmë në maksimum përvojën që kemi fituar vitin e kaluar dhe do të shërbejë si bazë për veprim efektiv, investim në të mirën e përbashkët dhe ofrimin e mbështetjes aty ku është më se e nevojshme.

Ne do të punojmë së bashku për të forcuar markën tonë, në mënyrë që të realizojmë vizionin tonë për një bankë lider në rajon që është në gjendje të përmbushë të gjitha kërkesat e punëve universale të bankës.

Duke vepruar në radhë të parë mbi vlerat njerëzore dhe më pas mbi vlerat afariste, ne jemi të ndërgjegjshëm për detyrën tonë korporative dhe shoqërore dhe si më parë, vazhdojmë të kontribuojmë në vazhdimësi në zhvillimin e sektorit bankar. 

Me respekt,

Dr. Bilall Suxhubashi
Drejtor kryesor ekzekutiv

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies