Banka kryen shitjen e pronës, e marrë mbi bazën e detyrimeve të pashlyera. Për informacione më të detajuara mund të lajmëroheni në në tel. 02/3240-834 ose 071/327-940.

PATUNDSHMËRI

 1. 1. Shtëpi, f. Negorci (google map)
 2. 2. Hapësirë afariste, rr. Marshall Tito pn, Bogdanci (google map)
 3. 3. Objekt afarist dhe tokë, rr. Bukovska, Manastir (google map)
 4. 4. Shtëpi dhe tokë, rr .I.R.Llolla 4, Kavadarci, IL nr.4896, KO Kavadarci 2 (google map)

PAJISJE/MJETE TË LËVIZSHME

 1. 1. Dekorime SWAROVSKI

  SHITJE E PRONËS PËRMES PËRMBARUESIT

  Nr.Rn. Përshkrimi    
  1 Pronë e paluajtshme – shtëpi me oborr në Manastir Manastir detajet:
  1, 2, 3, 4
  2 Pronë e luajtshme – tenda-pergola Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4
  3 Pronë e paluajtshme – pjesë e ideale e tokës në f. Rezhanovc Kumanovë detajet
  4 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore në Çellopek Kumanovë detajet
  5 Pronë e paluajtshme – oborr, tokë nën ndërtesë dhe tokë bujqësore Kumanovë detajet:
  1, 2, 3
  6 Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Neproshten, Tetovë Tetovë detajet:
  1, 2
  7 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore - Pepelishte, Krivollak Negotinë detajet:
  1, 2
  8 Pronë e paluajtshme - Shtëpi me oborr në КО Ljubodrag, Kumanovë Kumanovë detajet
  9 Pronë e paluajtshme - Shtëpi dhe tokë - Elshani, Ohër Ohër detajet:
  1, 23, 4
  10 Viljushkar elektrik, komorë për ngrirje dhe regale nga paleta për depo Strumicë detajet:
  1, 2, 3, 4
  11 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore dhe tokë ndërtimi në Gjorçe Petrov – Lepenc Shkup detajet:
  1, 2, 3
  12 Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Çair, Shkup Shkup detajet:
  1, 2, 3
  13 Pronë e paluajtshme – shtëpi në Veles Veles detajet:
  1, 2, 3
  14 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Cresevo, Stajkovci Shkup detajet:
  1, 23, 4
  15 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Dabilja, Strumica Strumica detajet:
  1, 2
  16 Pronë e paluajtshme – shtëpi në Draçeva, Shkup Shkup detajet
  17 Pronë e paluajtshme – dy shtëpi dhe hapësirë zyre në Prilep Prilep detajet
  18 Pronë e paluajtshme – hapësirа për zyre në Strumicë Strumicë detajet
  19 Pronë e paluajtshme – Shtëpia me lokale afariste në Gostivar Gostivar detajet:
  1, 2, 3
  20 Pronë e paluajtshme – Shtëpia me oborr në Butel Shkup detajet
  21 Pronë e paluajtshme  - Apartament në Çair Shkup detajet:
  1, 2
  22 Pronë e paluajtshme  - shtëpi me oborr dhe tokë bujqësore në Pirava Valandovo detajet
  23 Pronë e luajtshme - AutobusiTEMSA model DIAMOND 2005 Shkup detajet
  24 Pronë e patundshmëri  - apartament në Tetovë Tetovë detajet
  25 Pronë e patundshmëri  - Apartamente në Çair Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  26 Pronë e patundshmëri  - apartament në Kisela Voda Shkup detajet
  27 Pronë e paluajtshme  -Tokë bujqëosore në Manastir Manastir detajet:
  1, 2
  28 Pronë e patundshmëri  - Pjesë e një shtëpie dhe oborri në Negotinë Negotinë detajet
  29 Pronë e patundshmëri  - 5 Apartamente në Çair Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4, 5
  30 Pronë e patundshmëri  - Shtëpie dhe oborri në Prilep Prilep detajet
  31 Pronë e paluajtshme  -Ndërtimin e biznesit në Manastir Manastir detajet

  E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.