Banka kryen shitjen e pronës, e marrë mbi bazën e detyrimeve të pashlyera. Për informacione më të detajuara mund të lajmëroheni në në tel. 02/3240-834 ose 071/327-940.

PATUNDSHMËRI

 1. 1. Shtëpi, f. Negorci (google map)
 2. 2. Hapësirë afariste, rr. Marshall Tito pn, Bogdanci (google map)
 3. 3. Objekt afarist dhe tokë, rr. Bukovska, Manastir (google map)
 4. 4. Shtëpi dhe tokë, rr .I.R.Llolla 4, Kavadarci, IL nr.4896, KO Kavadarci 2 (google map)

PAJISJE/MJETE TË LËVIZSHME

 1. 1. Dekorime SWAROVSKI

  SHITJE E PRONËS PËRMES PËRMBARUESIT

  Nr.Rn. Përshkrimi    
  1 Pronë e paluajtshme – shtëpi me oborr në Manastir Manastir detajet
  2 Pronë e luajtshme – tenda-pergola Shkup detajet
  3 Pronë e paluajtshme – pjesë e ideale e tokës në f. Rezhanovc Kumanovë detajet
  4 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore në Çellopek Kumanovë detajet
  5 Pronë e paluajtshme – oborr, tokë nën ndërtesë dhe tokë bujqësore Kumanovë detajet:
  1, 2, 3
  6 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore dhe tokë ndërtimi në Gjorçe Petrov – Lepenc Shkup detajet
  7 Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Çair, Shkup Shkup detajet
  8 Pronë e paluajtshme – shtëpi në Veles Veles detajet
  9 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Cresevo, Stajkovci Shkup detajet
  10 Pronë e paluajtshme – shtëpi në Draçeva, Shkup Shkup detajet
  11 Pronë e paluajtshme – dy shtëpi dhe hapësirë zyre në Prilep Prilep detajet:
  1, 2
  12 Pronë e paluajtshme - shtëpi me oborr dhe tokë bujqësore në Pirava Valandovo detajet
  13 Pronë e luajtshme - AutobusiTEMSA model DIAMOND 2005 Shkup detajet
  14 Pronë e patundshmëri - Apartamente në Çair Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  15 Pronë e patundshmëri  - Pjesë e një shtëpie dhe oborri në Negotinë Negotinë detajet
  16 Pronë e patundshmëri - Shtëpie në Shkup Shkup detajet
  17 Оbjekt i luajtshëm  - Autobusi Mercedes model Travego 2002 Shkup detajet
  18 Pronë e patundshmëri  - Hapësirë afariste në GTC-Shkup Shkup detajet
  19 Pronë e patundshmëri  - apartament në Çair Shkup detajet
  20 Pronë e patundshmëri  - apartament në Маnastir Manastir detajet
  21 Pronë e patundshmëri  - shtëpi fundjave në Маnastir Manastir detajet
  22 Pronë e patundshmëri  - shtëpi fundjave në Маnastir Manastir detajet
  23 Pronë e patundshmëri - Pjesë e një shtëpie dhe oborri në Shtip Shtip detajet
  24 Pronë e patundshmëri  - dhoma ndihmëse në Kapishtec-Shkup Shkup detajet
  25 Pronë e patundshmëri  - apartament në Aerodrom-Shkup Shkup detajet
  26 Objekt i luajtshëm - komorë për ngrirjes Strumica detajet
  27 Pronë e paluajtshme -Tokë bujqëosore në Gjorche Petrov Shkup detajet
  28 Оbjekt i luajtshëm - Autobusët marka Mercedes, Van Hool dhe Evobus Shkup detajet:
  1, 2, 3
  29 Pronë e patundshmëri  - garazh në Shkup-Qendër Shkup detajet
  30 Pronë e patundshmëri  - ambjent zyre ne qendren e transportit Shkup Shkup detajet
  31 Pronë e patundshmëri  - Apartament në Draçeva-Shkup Shkup detajet
  32 Pronë e patundshmëri  - ambjent banimi i adaptuar ne ambjent biznesi në Shkup-Qendër Shkup detajet
  33 Pronë e patundshmëri - hapësirë zyre në Shkup-Qendër Shkup detajet
  34 Pronë e patundshmëri - hapësirë zyre në Shkup-Qendër Shkup detajet
  35 Pronë e paluajtshme -Ndërtimin e biznesit dhe oborri në Stracin Kumanovë detajet

  E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies