Banka kryen shitjen e pronës, e marrë mbi bazën e detyrimeve të pashlyera. Për informacione më të detajuara mund të lajmëroheni në në tel. 02/3240-834 ose 071/327-940.

PATUNDSHMËRI

 1. 1. Shtëpi, f. Negorci (google map)
 2. 2. Hapësirë afariste, rr. Marshall Tito pn, Bogdanci (google map)
 3. 3. Objekt afarist dhe tokë, rr. Bukovska, Manastir (google map)
 4. 4. Shtëpi dhe tokë, rr .I.R.Llolla 4, Kavadarci, IL nr.4896, KO Kavadarci 2 (google map)

PAJISJE/MJETE TË LËVIZSHME

 1. 1. Dekorime SWAROVSKI

  SHITJE E PRONËS PËRMES PËRMBARUESIT

  Nr.Rn. Përshkrimi    
  1 Pronë e paluajtshme – shtëpi me oborr në Manastir Manastir detajet
  2 Pronë e luajtshme – tenda-pergola Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4
  3 Pronë e paluajtshme – pjesë e ideale e tokës në f. Rezhanovc Kumanovë detajet
  4 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore në Çellopek Kumanovë detajet
  5 Pronë e paluajtshme – oborr, tokë nën ndërtesë dhe tokë bujqësore Kumanovë detajet:
  1, 2, 3
  6 Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Neproshten, Tetovë Tetovë detajet
  7 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore - Pepelishte, Krivollak Negotinë detajet
  8 Pronë e paluajtshme - Shtëpi me oborr në КО Ljubodrag, Kumanovë Kumanovë detajet
  9 Pronë e paluajtshme - Shtëpi dhe tokë - Elshani, Ohër Ohër detajet
  10 Viljushkar elektrik, komorë për ngrirje dhe regale nga paleta për depo Strumicë detajet
  11 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore dhe tokë ndërtimi në Gjorçe Petrov – Lepenc Shkup detajet
  12 Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Çair, Shkup Shkup detajet
  13 Pronë e paluajtshme – shtëpi në Veles Veles detajet
  14 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Cresevo, Stajkovci Shkup detajet
  15 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Dabilja, Strumica Strumica detajet:
  1, 2
  16 Pronë e paluajtshme – shtëpi në Draçeva, Shkup Shkup detajet
  17 Pronë e paluajtshme – dy shtëpi dhe hapësirë zyre në Prilep Prilep detajet:
  1, 2, 3
  18 Pronë e paluajtshme - shtëpi me oborr dhe tokë bujqësore në Pirava Valandovo detajet
  19 Pronë e luajtshme - AutobusiTEMSA model DIAMOND 2005 Shkup detajet
  20 Pronë e patundshmëri - apartament në Tetovë Tetovë detajet
  21 Pronë e patundshmëri - Apartamente në Çair Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  22 Pronë e paluajtshme - Tokë bujqëosore në Manastir Manastir detajet:
  1, 2
  23 Pronë e patundshmëri  - Pjesë e një shtëpie dhe oborri në Negotinë Negotinë detajet
  24 Pronë e patundshmëri  - 5 Apartamente në Çair Shkup detajet:
  1, 2, 3, 4, 5
  25 Pronë e patundshmëri  - Shtëpie dhe oborri në Prilep Prilep detajet
  26 Pronë e paluajtshme Ndërtimin e biznesit në Manastir Manastir detajet:
  1, 2
  27 Pronë e patundshmëri - Shtëpie në Shkup Shkup detajet
  28 Оbjekt i luajtshëm  - Autobusi Mercedes model Travego 2002 Shkup detajet
  29 Pronë e paluajtshme  - Ndërtimi i tokës dhe hapësirës për zyre në Bogdanci Bogdanci detajet
  30 Pronë e patundshmëri  - Hapësirë afariste në GTC-Shkup Shkup detajet
  31 Оbjekt i luajtshëm  - Automjeti Ford model Mustang 2015 Shkup detajet
  32 Оbjekt i luajtshëm  - Automjeti Skoda Fabia, Ford Mondeo, Opel Merıva, Skoda Yeti Shkup detajet
  33 Pronë e patundshmëri  - apartament në Çair Shkup detajet

  E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.