KLUBI PREMIUM I HALKBANK

Klubi Premium paraqet program unikal të Halkbank në bashkëpunim me partnerët e saj me qëllim të mundësimit të vlerës më të madhe. Ky Klub Ju siguron privilegje dhe zbritje shtesë në vende unikale të shitjes. Që të bëheni anëtar i Klubit Premium duhet të jeni shfrytëzues i ndonjë kartele premium të lëshuara nga Halkbank : VISA Platinum, VISA Gold ose Mastercard World.

Partnerët PDF link

VISA PLATINUM

Duke shfrytëzuar kartelat kreditore Visa Platinum Ju bëheni pjesë e VIP klubit ekskluziv të shfrytëzuesve të premium kartelave Visa. Të gjithë shfrytëzuesit e kartelave debitore Visa Platinum kanë privilegje dhe përparësi shtesë të mundësuar nga Visa.

Ju mundësohet Qasje Lounge Key në mbi 800 aeroporte kudo nëpër botë.

Bëheni pjesë e Klubit Premium të Halkbank.

Kënaquni në privilegjet dhe përvojat e Klubit Premium.

VISA GOLD

Duke shfrytëzuar kartelat kreditore Visa Gold Ju bëheni pjesë e VIP klubit ekskluziv të shfrytëzuesve të premium kartelave Visa.

Me çdo kartelë të aprovuar VISA GOLD përfitoni Kartelë AMSM Europe Premium.

Bëheni pjesë e Klubit Premium të Halkbank.

MASTERCARD WORLD

Duke shfrytëzuar kartelat kreditore Mastercard World bëheni pjesë e klubit ekskluziv të shfrytëzuesve të premium kartelave të brendit Mastercard.

Halkbank AD Skopje mundëson trajtim të posaçëm për klientët shfrytëzues të kartelave Mastercard World në mbi 800 aeroporte kudo nëpër botë duke i shfrytëzuar edhe privilegjet e programit Lounge Key:
https://www.loungekey.com/halkbankmk

Bëheni pjesë e Klubit Premium të Halkbank.

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies