Informacione

Informacione

Kredia Rahat e Halkbank ofron zgjidhje të thjeshtë për financimin e mjeteve të përhershme xhiruese, si dhe detyrime të tjera vijuese të bizneseve, cikli afarist i të cilëve është më i gjatë se një vit. I konceptuar që të Ju mundësojë afat të mjaftueshëm për pagesën e mjeteve nën kushtet konkurruese, kredia Rahat e Halkbank është vegla Juaj financiare e cila do Ju mundësojë funksionim stabil edhe në kohët më të trazuara.

Kushtet per kredi

Kushtet për kredi

Shuma e kredisë       

 • Deri 600.000 MKD për Mikro ndërmarrje
 • Deri 1.200.000 MKD për Ndërmarrje të vogla
 • Deri 6.000.000 MKD për ndërmarrje të mesme dhe të mëdha

Qëllimi: Për mjete të përhershme xhiruese

Target grupi: Ndërmarrjet Mikro, të Vogla, të Mesme dhe të Mëdha (persona juridikë), me rezultate pozitive financiare në afarizmin aktual.

Valuta: Kredi në denarë (MKD)

Norma e interesit:

 • Deri në 12 muaj fikse; mbi 12 muaj me interes referencë
 • Deri 600.000 MKD për Mikro ndërmarrje;
  • Prej 6.5% në vit, fikse për kreditë me afat kthimi deri në 12 muaj
  • Prej 5.25 pp + NRI në vit, për kreditë me afat kthimi mbi 12 muaj. Norma e interesit jo më e ulët se 6.5% në vit
 • Deri 1.200.000 MKD për ndërmarrje të vogla
  • Prej 5.5% në vit, fikse për kreditë me afat kthimi deri në 12 muaj
  • Prej 4.25 pp + NRI në vit, për kreditë me afat kthimi mbi 12 muaj. Norma e interesit jo më e ulët se 5.5% në vit
 • Deri 6.000.000 MKD për ndërmarrje të mesme dhe të mëdha
  • Prej 4.5% në vit, fikse për kreditë me afat kthimi deri në 12 muaj
  • Prej 3.25 pp + NRI në vit, për kreditë me afat kthimi mbi 12 muaj. Norma e interesit jo më e ulët se 4.5% në vit

Kompenzimi për përpunim: 0,7 % nga shuma e kredisë, paraprakisht, në vit

Afati: Deri 24 muaj

Mënyra e kthimit: Revolving

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies