Informacione

Informacione

Kredia Rahat e Halkbank ofron zgjidhje të thjeshtë për financimin e mjeteve të përhershme xhiruese, si dhe detyrime të tjera vijuese të bizneseve, cikli afarist i të cilëve është më i gjatë se një vit. I konceptuar që të Ju mundësojë afat të mjaftueshëm për pagesën e mjeteve nën kushtet konkurruese, kredia Rahat e Halkbank është vegla Juaj financiare e cila do Ju mundësojë funksionim stabil edhe në kohët më të trazuara.

Kushtet per kredi

Kushtet për kredi

Shuma e kredisë       

  • Deri 600.000 MKD për Mikro ndërmarrje
  • Deri 1.200.000 MKD për Ndërmarrje të vogla
  • Deri 6.000.000 MKD për ndërmarrje të mesme dhe të mëdha

Qëllimi: Për mjete të përhershme xhiruese

Target grupi: Ndërmarrjet Mikro, të Vogla, të Mesme dhe të Mëdha (persona juridikë), me rezultate pozitive financiare në afarizmin aktual.

Valuta: Kredi në denarë (MKD)

Norma e interesit:

  • 6.5% normë fikse vjetore vjetore për ndërmarrjet mikro.
  • 5.5% normë fikse vjetore për bizneset e vogla.
  • 4.5% normë fikse vjetore vjetore për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha.

Kompenzimi për përpunim: 0,7 % nga shuma e kredisë, paraprakisht, në vit

Afati: Deri 24 muaj

Mënyra e kthimit: Revolving

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies