Informacione

Informacione

Kredia Esnaf e Halkbank ofron kushte të volitshme për ndërmarrje tregtare, ndërmarrje mikro dhe makro që dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Me Halkbank ju keni partner i cili me përkushtim punon për zgjerimin e biznesit tuaj.

Përparësitë

PËRPARËSITË

Promovuese pa kompenzim deri në 31.12.2020.

  • Kredi në MKD me një normë interesi prej 5% fikse në vit;
  • Shuma maksimale deri 300.000,00 MKD  ekspozim total në bankë;
  • Provizioni për përpunimin e kredisë  1,5%  nga shuma e kredisë, njëfish,  paraprakisht;
  • Mënyra e kthimit me anuitete të njejta mujore.

Kushtet për kredi

Kushtet per Kredi

Qëllimi Për mjete themelore dhe xhiruese

Target grupet Ndërmarrjet tregtare, mikro ndërmarrje private, ndërmarrje të vogla sipas LSHT (persona juridikë), me rezultate pozitive financiare në afarizmin vijues.

Afati

  • Deri 24 muaj për mjete xhiruese
  • Deri 60 muaj për mjete xhiruese

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies