Përgjithësuar

PËRGJITHËSUAR

Zgjidhni vendin dhe kohën e udhëtimit Tuaj dhe bëni rezervim të qëndrimit Tuaj përmes këtij linku  http://www.booking.com/?aid=1181147

Halkbank AD Skopje në bashkëpunim me Booking.com    u mundëson klientëve të saj besnikë beneficione dhe kënaqësi plotësuese.

Është mundësuar për të gjithë shfrytëzuesit e kartelave debitore dhe kreditore të lëshuara nga Halkbank AD Skopje.

Nëse kryhet rezervim në Booking.com me kartelat debitore ose kreditore të lëshuara nga Halkbank AD Skopje, pas 60 ditëve nga qëndrimi i realizuar me sukses,  4% të shumës së paguar do ju refundohet në llogarinë transakcionale që është e lidhur me kartelat debitore.

Kushtet

Kushtet 

Që të mund të shfrytëzohen beneficionet që Halkbank AD Skopje dhe Booking.com u mundësojnë klientëve, duhet të kryhet rezervimi përmes këtij linku

http://www.booking.com/?aid=1181147

ose të skanohet Kodi  QR

Shuma që duhet të refundohet është 4% nga shpenzimet e përgjithshme për qëndrim dhe e njejta përllogaritet në denarë sipas kursit mesatar të BPRM-së në ditën e pagesës.

Halkbank AD Skopje dhe Booking.com  e mbajnë të drejtën për ndërprerjen ose ndryshimin e kushteve në fushatën e përbashkët në çdo kohë.

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies