Банката врши продажба на имот, преземен врз основа на ненаплатени побарувања. За подетални информации може да се обратите на тел. 02/3240-834 или 071/327-940.

НЕДВИЖНИНИ

 1. 1. Куќа, с.Негорци (google map)
 2. 2. Деловен порстор, ул.Маршал Тито бб, Богданци (google map)
 3. 3. Деловен објект и земјиште, ул.Буковска, Битола (google map)
 4. 4. Куќа и земјиште, ул.И.Р.Лола 4, Кавадарци, ИЛ бр.4896, KO Кавадарци 2 (google map)

ПОДВИЖНИ СРЕДСТВА

 1. 1. Предмети украси SWAROVSKI

  ПРОДАЖБА НА ИМОТ ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛ

  Рд.Бр. Опис    
  1 Недвижен имот – куќа со дворно место во Битола Битола детали
  2 Подвижен имот – тенда-пергола  Скопје детали:
  1, 2, 3, 4
  3 Недвижен имот – идеален дел на земјиште во с. Режановце Куманово детали
  4 Недвижен имот – земјоделско земјиште во Челопек Куманово детали
  5 Недвижен имот – двор, земјиште под зграда и земјоделско земјиште Куманово детали:
  1, 2, 3
  6 Недвижен имот – Деловна просторија - Непроштено, Тетово Тетово детали
  7 Недвижен имот – Земјоделско земјиште - Пепелиште, Криволак Неготино детали
  8 Недвижен имот - Куќа со дворно место во КО Љубодраг, Куманово Куманово детали:
  1, 2
  9 Недвижен имот - Куќа и земјиште - Елшани, Охрид Охрид детали
  10 Електрични виљушкари, комора за замрзнување и
  магацински палетни регали
  Струмица детали
  11 Недвижен имот - земјоделско и градежно земјиште во Ѓорче Петров- Лепенец  Скопје детали
  12 Недвижен имот – деловни простории во Скопје Север Скопје детали
  13 Недвижен имот – Станбена куќа во Велес Велес детали
  14 Недвижен имот – Земјоделско земјиште во Црешево и Стајковци - Скопје Скопје детали
  15 Недвижен имот – Земјоделско земјиште во Дабиља - Струмица Струмица детали:
  1, 2
  16 Недвижен имот - Куќа во Драчево - Скопје 
  Скопје детали
  17 Недвижен имот - две куќи и дел. простор во Прилеп​
  Прилеп детали:
  1, 2, 3
  18 Недвижен имот –  Куќа со двор и земјоделско земјиште во Пирава
  Валандово детали
  19 Подвижен предмет –  Автобус ТЕМСА модел ДИАМОНТ 2005
  Скопје детали
  20 Недвижен имот –  Стан во Teтoвo
  Тетово детали
  21 Недвижен имот –  Станови во населба Чаир
  Скопје детали:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  22 Недвижен имот –  Земјоделско земјиште во Битола Битола детали:
  1, 2
  23 Недвижен имот –  Дел од куќа и двор во Неготино Неготино детали
  24 Недвижен имот – 5 Станa во населба Чаир Скопје детали:
  1, 2, 3, 4, 5
  25 Недвижен имот –  Куќа и двор во Прилеп Прилеп детали
  26 Недвижен имот –  Деловен објект во Битола Битола детали:
  1, 2
  27 Недвижен имот –  Куќа во Скопје Скопје детали
  28 Подвижен предмет –  Автобус Мерцедес модел Травего 2002 Скопје детали
  29 Недвижен имот –  Градежно земјиште и деловен простор во Богданци Богданци детали
  30 Недвижен имот –  Деловен простор во ГТЦ-Скопје Скопје детали
  31 Подвижен предмет –  Возило Форд модел Мустанг 2015 Скопје детали
  32 Подвижени предмети –  Возила Шкода Фабиа, Форд Мондео, Опел Мерива, Шкода Јети Скопје детали
  33 Недвижен имот –  Стан во Чаир
  Скопје детали

  Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.