Карактеристики

КАРАКТЕРИСТИКИ

Отворете детски депозит и зголемете ја навиката за штедење на вашето дете. Со дополнителни уплати на депозитот создадете посигурна и среќна иднина за вашето дете. За малиот штедач ќе Ви биде издадена дизајнирана детска штедна книшка и подарок од ХАЛКИ.

  • Минимален износ на вложување: 1.000 МКД / 20 ЕУР
  • Метод на пресметка на камата: пропорционален метод (28/31-365/366)
  • Начин на исплата на камата: на крај на период на орочување
  • Тип на каматна стапка: фиксна
  • Реорочување: при доспевање депозитот автоматски се реорочува (главница и камата). При реорочување договорот се обновува со фиксна каматна стапка од производот Детско штедње согласно Одлуката за пасивни каматни стапки кои важат во моментот на реорочување.
  • Делумно повлекување на средствата: не е дозволено пред истекот на периодот на орочување. При делумна исплата договорот се раскинува во целост и се не исплаќа камата.
  • Дополнителни уплати: може да се вршат дополнителни уплати на депозитот: на шалтерите на банката, со траен налог и преку електронско банкарство на родителот.
  • Предвремено раскинување: При предвремено раскинување на депозитот, банката пресметува камата по видување според Одлуката за пасивни каматни стапки која во мометот изнесува 0%.

Потребни документи за отварање на детски депозит се: документ за идентификација (лична карта или пасош) за законскиот застапник - родител или старател и извод од матична книга на родените од детето.

За дополнителни информации обратете се во најблиската филијала/експозитура на банката или контактирајте не на e-mail адресата: deposits@halkbank.mk

Каматни стапки

Каматни стапки

Детско штедење

НОМИНАЛНИ ГОДИШНИ КАМАТНИ СТАПКИ ОД 15.11.2020 ГОДИНА

Рок на депозитот  МКД    ЕУР   
25 месеци     1.30%  *   1.00%    *
36 месеци     1.20%     0.80%    
48 месеци     1.50%     1.00%    
60 месеци     1.70%     1.20%

* Промотивни каматни стапки за рок на 25 месеци само во Октомври - месецот на штедење. Каматните стапки важат за сите новооворени депозити во периодот 01.10 – 30.11.2021 год.

Конкурс за најдобар расказ

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.