Централна Филијала
Св. Кирил и Методиј бр.54
1000 Скопје
Телефонски контакти:
Денарски платен промет:02/ 3250 974
Девизен платен промет:02/ 3250 972
Кредитирање правни лица:02/ 3250 908
Кредитирање физички лица: 02/ 3250 843
Факс: 02/ 3250 941
Работно време: 08:30-16:30,
Сабота: 09:00-13:00
email: mainbranch@halkbank.mk
google map

Филијала Центар
11 Октомври бр. 8
1000 Скопје
Телефонски контакти:
Денарски платен промет:02/ 3122 350
Девизен платен промет:02/ 3216 172
Кредитирање правни лица:02/ 3224 975
Кредитирање физички лица: 02/ 3224 975
Факс: 02/ 3122 350
Работно време: 08:30-16:30,
email: branchsobranieskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Плоштад
Никола Клусев, бр. 3
1000 Скопје
Тел: 02/ 3214 116
Рабно време: 08:30-16:30
email: BranchSquareSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Железничка
Бојмија бр. 1
1000 Скопје
Тел: 02/ 2468 018
Факс: 02/ 2468 044
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchZeleznickaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Аеродром
Јане Сандански бр.109A
1000 Скопје
Тел: 02/ 2403 014
Факс: 02/ 2403 015
Работно време: 08:30-16:30
Сабота: 09:00-13:00
email: branchaerodromskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Лептокарија
Партизански Одреди бр. 102
1000 Скопје
Тел: 02/ 3094 747
Работно време: 08:30-16:30
Сабота: 09:00-13:00
email: BranchLeptokarijaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Кисела Вода
Првомајска бб. влез 1
1000 Скопје
Тел: 02/ 2720 256
Работно време: 08:30-16:30
Сабота: 09:00-13:00
email: BranchKiselaVodaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Чаир
Џон Кенеди бр. 1
1000 Скопје
Тел: 02/ 2601 758
Работно време: 08:30-16:30,
Сабота: 09:00-13:00
email: branchchairskopje@halkbank.mk
google map

Експозитура Meѓународен Аеродром Скопје
Меѓународен Аеродром Скопје
1000 Скопје
Тел/Факс: 02/ 2550 172
Работно време: 08:00-16:00
email: subbranchairportskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Визбегово
Јурија бр.1,
1000 Скопје
Тел: 02/ 2602 536
Факс: 02/ 2602 150
Работно време: 08:30-16:30
email: branchvizbegovo@halkbank.mk
google map

Експозитура Рамстор
Св. Кирил и Методиј
1000 Скопје
Тел: 02/ 3213 676
Факс: 02/ 3213 615
Работно време: 10:00-22:00 (секој ден)
email: sub-branchramstoreskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Стара Турска Чаршија
Битпазарска бр. 58
1000 Скопје
Тел: 02/ 3217 667
Факс: 02/ 3217 927
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchStaraTurskaCharshijaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Илинден
ул. 9 no.98, 1000 Скопје
Тел: 02/ 3290 941; 02/ 3290 941
Факс: 02/ 3290 941
Работни часови: 08:30-16:30
email: branch.ilinden@halkbank.mk
google map

Филијала Ѓорче Петров
Ѓорче Петров бр.27, 1000 Скопје
Тел: ++389 (0)2 3176 878
Работни часови: 08:30-16:30
email: BranchGjorcePetrovSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Автокоманда
Трифун Хаџијанев бр.1
1000 Скопје
Тел: ++389 (0)2 3133 324
Работни часови: 08:30-16:30
email: BranchAvtokomanda@halkbank.mk
google map

Филијала Драчево
Ратко Митровиќ бр. 25a
Драчево, 1000 Скопје
Телефонски контакти:
Денарски платен промет: 02/ 2748 309
Девизен платен промет: 02/ 2725 775
Кредитирање физички лица: 02/ 2780 975
Кредитирање правни лица: 02/ 2780 975
Работно време: 08:30-16:30
email: branchdracevo@halkbank.mk
google map

Филијала Буњаковец
Партизански Одреди бр. 39
1000 Skopje
Телефонски контакт: 02/ 3145 062
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchBunjakovec@halkbank.mk
google map

Филијала Бутел
Бутелска бб. 1000 Скопје
Телефонски контакт: 02/ 2656 699
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchButel@halkbank.mk
google map

Филијала Сарај
ул.20 бр.83б
1000 Скопје
Телефонски контакт: 02 / 2033 432
Работни часови: 08:30-16:30
email: BranchSaraj@halkbank.mk
google map

Филијала Ченто
Ул. Маџари бб.
Ченто, 1000 Скопје
Телефонски број: 02/ 3240 800
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchChento@halkbank.mk
google map

Експозитура Ритејл Поинт Парк
Македонско Косовска Бригада бр. 64
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 606
Работно време: 10:00-22:00
email: SubBranchRetailPointParkSkopje@halkbank.mk
google map

Branch Bitola
Josif Josifovski no.1
7000 Bitola
Tel./Fax: +389 (0)47 224 266, 237 611
email: BranchBitola@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Gostivar
Goce Delcev bb
1230 Gostivar
Tel: +389 (0)42 221 620
Fax: +389 (0)42 221 621
email: BranchGostivar@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Gevgelija
7 noemvri no.2
1480 Gevgelija
Tel/Fax: +389 (0)34 218 120
email: BranchGevgelija@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
google map

Branch Kumanovo
ul. Braca Ribar bb
1300 Kumanovo
Tel: +389 (0)31 437 206
Fax: +389 (0)31 437 211
email: BranchKumanovo@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Negotino
Marsal Tito bb
1440 Negotino
Tel/Fax: +389 (0)43 362 781
email: BranchNegotino@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
google map

Branch Ohrid
Turistichka no. 48
6000 Ohrid
Tel: +389 (0)46 260 022
Tel/Fax: +389 (0)46 260 021
email: BranchOhrid@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Prilep
Goce Delcev nn
7500 Prilep
Tel: +389 (0)48 418 982, 418 983
Fax: +389 (0)48 418 984
email: BranchPrilep@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Resen
Josif Josifovski no. 38
7310 Resen
Tel:/Fax: +380 (0)47 452 508
email: BranchResen@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
google map

Branch Stip
Vanco Prke bb
Tel:/Fax: +389 (0)32 386 471
+389 (0)32 386 444
email: BranchStip@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Struga
Proleterski Brigadi no.12
6330 Struga
Tel/Fax: +389 (0)46 784 003
email: BranchStruga@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
google map

Branch Strumica
Leninova nn
2400 Strumica
Tel: +389 (0)34 340 522
Tel./Fax: +389 (0)34 340 521
Working hours: 08:30-16:30
Saturday: 09:00-13:00
email: BranchStrumica@halkbank.mk
google map

Branch Sveti Nikole
Ilinden 1/3
2220 Sv. Nikole
Tel: +389 (0)32 440 340
Fax: +389 (0)32 440 341
email: BranchSvetiNikole@halkbank.mk
Working hours: 08:30-16:30
google map

Branch Tetovo
bul. Ilirija no.19
1200 Tetovo
Tel: +380 (0)44 350 141
Fax: +380 (0)44 350 170
Working hours: 08:30-16:30,
Saturday: 09:00-13:00
email: BranchTetovo@halkbank.mk
google map

Branch Tetovo 2
ul. Vonvardarska no. 1
1200 Tetovo
Tel: 044/ 344 974
Working hours: 08:30-16:30
email: BranchTetovo2@halkbank.mk
google map

Branch Veles
St. 8th of September nn
1400 Veles
Tel: +389 (0) 43 222 428
Working hours: 08:30-16:30
email: BranchVeles@halkbank.mk
google map

Branch Kocani
St. Marshal Tito no. 23
2300 Kocani
Tel: +389 (0)33 373 331
Working hours: 08:30-16:30
email: branchkochani@halkbank.mk
google map

Branch Kichevo
B. Osloboduvanje nn
Tel: +389 (0)45 228 351
Fax: +380 (0)45 228 352
Working hours: 08:30-16:30
email: BranchKichevo@halkbank.mk
google map

Branch Kavadarci
ul. Ilidenska 49
Tel: +389 (0)43 416 072
Fax: +380 (0)43 416 077
Working hours: 08:30-16:30
email: BranchKavadarci@halkbank.mk
google map

Branch Radovish
str. 22 Oktomvri nn.
2420 Radovish
phone: +389 (0)32 630-657
+389 (0)32 630-656
Working hours: 8:30 – 16:30
email: BranchRadovis@halkbank.mk
google map

Branch Debar
8-mi Septemvri nn.
1250 Debar
Tel: +389 (0)46 831 101
Fax: +389 (0)46 831 104
Working hours: 08:30-16:30
email: branchdebar@halkbank.mk
google map

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.