Халкбанк АД Скопје е директен учесник на примарните аукции на државни хартии од вредност - ДХВ (државни записи и државни обврзници), во име и за сметка на индиректните учесници (резидеденти и нерезиденти, компании и физички лица). Банката обезбедува логистичка поддршка (консалтинг и оптимално извршување на налозите од клиентите) како активен посредник при  тргување на секундарниот-OTC и репо пазарот  со споменатите ДХВ, и останатите потенцијални колатеризирани хартии од вредност (корпоративни ХВ и сл.). 

Од технички аспект,  мандаторен предуслов за тргување со споменатите ХВ на индиректните учесници е отворање на сметка при Централниот депозитар за хартии од вредност.

Во врска со формалните услови поврзани со одредени технички процедури и документи (барање, минимален износ, рокови, инструкции за плаќање, договор и сл.) за тргувањето, ве покануваме директно да ги контактирате нашите вработени од Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување.

Корисни линкови:

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња