Студентски пакет

Студентски пакет

За чиста 10ка!

Наменет  за студенти на возраст од  18 до 24 години.

Посебен пакет на Халкбанк АД Скопје  и ексклузивна можност за студенти

Поволности и производи кои ги добива клиентот :

 • Visa PayWave дебитна картичка
 • Повлекување  готовина без надомест на сите банкомати во земјата и во странство
 • Бесплатно електронско банкарство
 • Бесплатна мобилна апликација
 • Без трошоци за водење на трансакциска сметка

 Во прилог на барањето за студентски пакет клиентот  доставува:

 • Фотокопија од лична карта
 • Важечки индекс

За студентскиот пакет може да аплицирате во најблиската филијала/експозитура на Халкбанк или онлине преку нашата апликација.

За да бидете информирани за секоја Ваша трансакција преку смс инфо може да ја пополните апликацијата за смс инфо или да ја доставите во најблиската филијала на Халкбанк АД Скопје или на емаил : help24@halkbank.mk

*Халкбанк А.Д Скопје не наплаќа провизија за повлекување готовина од АТМ во странство со VISA PayWave картичка издадена со студентски пакет.

*Доколку банката опслужувач на АТМ наплаќа провизија за услугата, на самиот екран ќе Ви биде прикажана порака пред да се процесира трансакцијата.


Провизии

Провизии

 • Бесплатно електронско банкарство
 • Бесплатна мобилна апликација
 • Без трошоци за водење на трансакциска сметка
 • Visa PayWave дебитна картичка
Надомест за изработка на основна картичка 100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна картичка 100,00 мкд
Надомест за Реиздавање на основна картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена) 300,00 мкд
Надомест за итна изработка на картичка 600,00 мкд
Надомест за неоснована рекламација 600,00 мкд
Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка Без надомест
Подигање на готовина на банкомат на Халк Банка Без надомест
Подигање на готовина на банкомати на други банки Без надомест
Подигање на готовина на шалтерите на Халк Банка Согласно генерална тарифа точка II-В.2
Подигање на готовина на шалтерите на други банки 2% мин. 120,00 мкд
Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп 24,емаил или писмено Без надомест
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24, емаил или писмено 200,00 мкд
Сетирање на пин Без надомест
Промена на пин на шалтер 50,00 денари


Прашања

Прашања

Кој може да аплицира за студентскиот пакет?

Студентскиот пакет е наменет за сите студенти на возраст од 18 до24 години.

Како може да се аплицира за пакетот?

За студентскиот пакет може да аплицирате во најблиската филијала/експозитура на Халкбанк или онлине преку нашата апликација. 

Која е потребната документација за да се аплицира?

 • Пополнето барање за студентски пакет
 • Фотокопија од  лична карта
 • Важечки индекс

Колкава е важноста на Visa PayWave дебитната картичка?

Валидноста на картичката е 3 години со можност за реиздавање.

Зошто во странство ми беше наплатена провизија за повлекување готовина од АТМ со мојата VISA PayWave картичка?

Како една од карактеристиките на VISA PayWave картичките издадени со студентскиот пакет е можноста за повлекување готовина од АТМ во странство без провизија. За овие трансакции Халкбанк А.Д Скопје не ги задолжува со провизија своите клиенти, но има случаеви каде банката опслужувач на АТМ-от наплаќа провизија за користење на нивниот уред. При повлекување готовина на АТМ во странство доколку се наплаќа провизија од странската банка на самиот екран ќе Ви биде прикажана порака со износот и дека ќе бидете задолжени доколку ја процесирате трансакцијата.

Ако сакате да го избегнете овој трошок , откажете ја трансакцијата и обидете се на друг АТМ од друга банка опслужувач.


Биди информиран за

ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТИ

Кажи ја Твојата потреба!

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.