Порака од претседателот на надзорниот одбор

Почитувани,

Одржливиот развој, како глобален концепт, претставува предизвик со кој се соочува секој човек, држава, светот воопшто, сè со единствена цел - да се обезбеди континуиран напредок на квалитетот на животот и благосостојбата и да се обезбеди одржлив развој за сегашните, без да се загрози можноста за задоволување на потребите на идните генерации.

Банкарскиот сектор низ годините се соочи со многу трансформативни предизвици. Сепак, одржливоста се разликува од другите трансформации затоа што чекорите кои што ги преземаме денес, на крајот ќе покажат колку сме добро подготвени за да се справиме со предизвиците во иднината.

Компаниите, вклучително и банките, за да бидат успешни мораат да создадат профитабилни бизниси како вредност за сите засегнати страни и на тој начин да придонесат за одржливоста на општеството од кое се дел. Притоа, не може да се испорача вредност на акционерите без да се испорача вредност за клиентите, вработените и општеството во еднаква мера. Сите овие работи се дел од истата равенка.

Халкбанк АД Скопје е насочена кон силен раст преку ориентација кон супериорна услуга и искуство на клиентите. Со поддршката што ја даваме нa инвестициите и со помагање на поединци и бизниси да ги реализираат своите идеи и амбиции, и ние се развиваме заедно со општеството, движејќи се заедно кон одржлив развој. Тука сакам посебно да го истакнам значењето кое го даваме на малите и средни претпријатија кои ние, во Групацијата Халкбанк, ги сметаме за камен-темелник на економиите.

Kако модерна финансиска институција, Банката е и една од предводниците на прифаќањето и имплементацијата на нови технолошки и информатички трендови, обезбедувајќи им на клиентите најбрзи, најсовремени и најсигурни услуги.

Нашата мисија е да создаваме вредност за клиентите, акционерите и вработените преку ефикасно нудење на сите банкарски услуги, а со тоа да придонесуваме за развојот на банкарскиот сектор и пазарот на капитал, како и да постигнеме почитувана позиција во регионот, што верувам дека во голема мерка и го остваривме. Впрочем, доказ за тоа е што за релативно кус временски перод, колку што сме присутни на македонскиот финансиски пазар, успеавме да станеме една од четирите големи и системски важни банки во земјата и бренд кој влева доверба и сигурност. 

Но, наша мисија е и постојано да бидеме свесни за корпоративната општествена одговорност и должност. Одговорноста е една од нашите силни корпоративни вредности и важен принцип кој поттикнува еколошки, социјални и економски промени кои се основни постулати на одржливиот развој. Халкбанк е банка посветена на луѓето и тоа е во суштината на нашата идеологија, оперативност и општествена ангажираност.

Токму затоа и во иднина ќе продолжиме да го комбинираме финансискиот успех со општествената одговорност, посветувајќи особено внимание на поттикнувањето здрави животни навики и заштита на животната средина. На овој начин, најдобро ќе придонесеме во остварувањето на глобалните цели на одржливиот развој преточени во „Агендата 2030 на Обединетите нации“.

Во име на Надзорниот одбор, би сакал да им се заблагодарам на сите наши вработени за нивната посветеност кон одржливиот пристап. Нашата цел е да дејствуваме на општествено одговорен начин со цел да придонесеме благосостојба на луѓето и компаниите на нашите пазари, на долг рок. Би сакал да ве поканам да го продолжите овој дијалог со нас.

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.