Карактеристики

КАРАКТЕРИСТИКИ

По повод месецот на штедење - Октомври, Халкбанк го активира Промо Депозитот, со промотивен период од 01.10 до 31.12.2021 год..

Карактеристики на производот:

  • Минимален износ на вложување: 30.000 МКД / 500 ЕУР
  • Начин на исплата на камата: месечнa или рочна (на крај на период на орочување)
  • Тип на каматна стапка: фиксна
  • Рок на орочување: 13 и 25 месеци
  • Реорочување: автоматски се реорочува главницата по истекот на период на орочување, а каматата се исплаќа на трансакциска сметка. При реорочување договорот се обновува со фиксна каматна стапка од генерално штедење согласно Одлуката за пасивни каматни стапки кои важат во моментот на реорочување.
  • Делумно повлекување на средствата: не е дозволено пред истекот на периодот на орочување. При делумна исплата договорот се раскинува во целост и не се исплаќа камата
  • Дополнителни уплати: не може да се вршат дополнителни уплати пред истекот на датумот на доспевање
  • Предвремено раскинување: при предвремено раскинување на договорот за депозит се пресметува камата по видување според важечката Одлука за пасивни каматни стапки на Банката, која во моментот изнесува 0%.
    При месечна исплата на камата, депонент е должен да ја врати на Банката разликата меѓу исплатената и новопресметаната камата или Банката истата ќе ја одбие од основниот влог.

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ

Каматни стапки за рочна или месечна исплата на камата:

Рок на депозитот Годишна каматна стапка
МКД ЕУР
13 месеци 1,00% 0,80%
25 месеци 1,30% 1,00%

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња