Добитници

Главно извлекување 09.03.2022

Добитници на ваучер за велосипед:

 1. 1. Владимир Јовановски
 2. 2. Марија Бошковска - Јанковски
 3. 3. Драган Јовановски
 4. 4. Стевчо Ристески
 5. 5. Деан Блажевски

Добитници на Garmin часовник:

 1. 6. Горан Јанкоски
 2. 7. Димитриј Блажевски
 3. 8. Зденка Павковиќ
 4. 9. Војне Илкоски
 5. 10. Идриз Дурмиш
 6. 11. Петар Бошковски

Добитници на мобилен телефон:

 1. 12. Љавдиме Муртезовска
 2. 13. Драган Соларов
 3. 14. Игор Петрески
 4. 15. Васко Еленов

Трето месечно извлекување 02.02.2022

Добитници на ваучер за спортска опрема:

 1. 1. Божидар Димески
 2. 2. Ивана Ѓошева
 3. 3. Славе Веловски
 4. 4. Ивана Толева
 5. 5. Сашко Граматниковски
 6. 6. Ана Јанева
 7. 7. Војне Илкоски
 8. 8. Марија Бошковска Јанковски
 9. 9. Марија Денковска
 10. 10. Методи Смилански
 11. 11. Кристијан Наумовски
 12. 12. Надежда Спироска
 13. 13. Мишо Дамјановски
 14. 14. Виолета Фаизова
 15. 15. Драгица Николовска

Второ месечно извлекување 12.01.2022

Добитници на ваучер за спортска опрема:

 1. 1. Емилија Димитриоска
 2. 2. Александар Христов
 3. 3. Мустафа Муратоглу
 4. 4. Ѓоко Попоски
 5. 5. Горјан Кепески
 6. 6. Јелена Деспотовиќ
 7. 7. Ненад Тасевски
 8. 8. Дејан Станкоски
 9. 9. Стевчо Ристески
 10. 10. Дејан Сарџоски
 11. 11. Зоран Ѓорѓиевски
 12. 12. Марја Атанасова Лазарева
 13. 13. Бурак Онер
 14. 14. Блаже Недевски
 15. 15. Игор Мицевски

Прво месечно извлекување 03.12.2021

Добитници на ваучер за спортска опрема:

 1. 1. Ивана Стојковска
 2. 2. Горан Микаровски
 3. 3. Иван Стојановски
 4. 4. Семине Зејнулахи
 5. 5. Владимир Јакимовски
 6. 6. Златко Пеовски
 7. 7. Драган Соларов
 8. 8. Александра Михајловска
 9. 9. Игор Гелов
 10. 10. Јана Граматниковска
 11. 11. Владко Дончев
 12. 12. Миле Здравев
 13. 13. Никола Николовски
 14. 14. Јана Фидановска
 15. 15. Александар Илиоски

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња