Карактеристики на производот

  • Производот е наменет за физички лица корисници на електронско банкарство на Халкбанк и може да се отвори единствено преку платформата за електронско банкарство
  • Минимален износ за отварање на депозитот: 3.000 МКД/ 50 ЕУР
  • Максимален износ на вложување: без ограничување (согласно расположливите средства на платежна сметка вклучувајќи го и дозволеното пречекорување)
  • Начин на исплата на камата: на крај на период на орочување
  • Тип на каматна стапка: фиксна
  • Рок на орочување: 6, 12 и 24 месеци
  • Метод на пресметката на камата:  пропорционален (28-31/365-6)
  • Реорочување: При доспевање депозитот не се реорочува односно согласно договорот
  • Делумно повлекување на средствата: не е дозволено  пред истекот на периодот на орочување и нема можност да се прави електронски (повлекување на средствата ќе се прави единствено во филијалите/експозитурите на Банката)
  • Дополнителни уплати: На депозитот не може да се вршат дополнителни уплати

Предвремено раскинување: при предвремено раскинување на договорот на депозитот се пресметува камата по видување според Одлуката за утврдување на висината на пасивните каматни стапки на Банката, за целото време во кое средствата биле орочени. Предвремено раскинување не може да се изврши електронски од страна на клиентот, ќе се врши единствено во филијалите/експозитурите на Банката

Каматни стапки за физички лица (рочна исплата на камата):

Рок на депозитот МКД ЕУР
6 месеци 1,50% 1,00%
12 месеци 3,00% 2,50%
24 месеци 3,50% 3,00%

Договорот за електронско орочување на депозит од страна на клиентот и Банката се потпишува во електронска форма со употреба на VASCO токен (e-signature) функционалност со Cronto image.

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња