Опис на производот

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Троши и штеди со новиот производ на Халкбанк АД Скопје !

Е-Касичка е едноставен начин на заштеда со секојдневното користење на MasterCard Debit Contactless картичката на Халкбанк. Со секоја трансакција направена со овој тип на картичка на ПОС терминал и виртуелен ПОС терминал на било која банка, одреден износ зголемен над износот на ПОС трансакцијата ќе се трансферира на Ваша посебна штедната сметка ( наменета исклучиво за овој тип на штедење).

Како функционира?

Изберете начин на заштеда при потпишување на договорот :  

1. Заокружување на износ до најблискиот цел број (избор 10, 50, 100, 200, 500 денари) 

Пример како функционира - Заокружување на износ од најблискиот цел број (Пример со 100 Денари)

Купен производ/услуга Цена на производот Заокружување на износ до најблискиот цел број (100 Денари) Износ трансфериран на Вашата Депозитна сметка
59 денари 100 денари 41 денар
182 денари 200 денари 18 денари
327 денари 400 денари 73 денари
 
Вкупно трансфериран износ на Вашата Депозитна сметка 
132 ДЕНАРИ


2. Фиксен износ од секоја направена трансакција
 (избор 10, 20, 50, 100 денари)

Пример како фунционира - Фиксен износ (Пример со 50 денари)

Купен производ/услуга Цена на производот Фиксен износ од секоја направена трансакција (50 денари) Износ трансфериран на Вашата Депозитна сметка
59 денари 50 денари 50 денари 
182 денари 50 денари 50 денари 
327 денари 50 денари 50 денари 
 
Вкупно трансфериран износ на Вашата Депозитна сметка 
150 ДЕНАРИ 

 

 • Доколку веќе не сте корисник , аплицирајте за MasterCard Debit Contactless картичката на Халкбанк
 • Минимален влог на депозитот при негово отварање на денот на потпишување на договорот : 100 денари
 • Следете ги сите промени (уплати и исплати) на депозитот на нашето електронско банкарство или мобилно банкарство

Карактеристики

КАРАКТЕРИСТИКИ

 • Каматна стапка: 0,50 %
 • Рок на орочување: 12 месеци
 • Исплата на камата :на крајот на периодот на доспевање
 • Каматна стапка : Фиксна
 • Метод на пресметка на камата:пропоционален метод (28/31-365/366)
 • Со можност за делумни исплати од депозитот пред истекот на датумот на доспевање,при што на повлечениот дел од депозитот се пресметува камата по видување,додека на останатиот дел се пресметува камата по договор.
 • При доспевање на депозитот автоматски се реорочува согласно договорот.
 • При предвремено раскинување на депозитот банката пресметува камата по видување според Одлуката за каматни стапки на Банката.

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња