Опис

Опис

Раат кредит од Халкбанк нуди едноставно решение за финансирање на трајни обртни средства, како и останати тековни обврски на бизнисите чиј деловен циклус е подолг од една година.  Концепиран да Ви овозможи доволен рок на отплата на средства под конкурентни услови, Раат кредит од Халкбанка е Вашата финансиска алатка која ќе Ви овозможи стабилно функционирање и во најбурните времиња.

Услови

Услови за кредит

Износ на кредит      

  • До 600.000 МКД за Микро претпријатија
  • До 1.200.000 МКД за Мали претпријатија
  • До 6.000.000 МКД за Средни и Големи претпријатија

Намена: За трајни обртни средства

Целна група: Микро, Мали, Средни и Големи претпријатија (правни лица), со позитивни финансиски резултати во тековното работење.

Валута: Денарски Кредит (MKD)

Каматна стапка:

  • До 600.000 МКД за Микро претпријатија – 6.5% годишно фиксна;
  • До 1.200.000 МКД за Мали претпријатија – 5.5% годишно фиксна;
  • До 6.000.000 МКД за Средни и Големи претпријатија – 4.5% годишно фиксна​;

Надомест за обработка: 0,7 % од износот на кредитот, еднократно, однапред.

Рок: До 24 месеци

Начин на враќање: Револвинг

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.