ПРЕМИУМ КЛУБ НА ХАЛКБАНК

Премиум Клубот претставува уникатен програм на Халкбанк во соработка со своите партнери со цел овозможување поголема вредност за нашите клиенти. Овој клуб Ви обезбедува дополнителни попусти и бенефиции на уникатни продажни места. За да станете член на Премиум Клубот треба да сте корисник на некоја премиум картичка издадена од Халкбанк : VISA Platinum, VISA Gold или Mastercard World.

Премиум Клуб Партнери

VISA PLATINUM

Со користење на Visa Platinum картичките Вие станувате дел од VIP ексклузивниот клуб на корисници на премиум картики на Visa. Сите корисници на Visa Platinum дебитната картичка имаат дополнителни привилегии и предности овозможени од Visa. Станувате член на Премиум Клубот на Халкбанк. Овозможен ви е Lounge Key Пристап во над 850 аеродроми низ светот.

VISA GOLD

Со користење на Visa Gold кредитните картички Вие станувате дел од VIP ексклузивниот клуб на корисници на премиум картики на Visa. Со секоја одобрена VISA GOLD картичка добивате AMSM Europe Premium Картичка. Станувате член на Премиум Клубот на Халкбанк.

MASTERCARD WORLD

Со користење на Mastercard World кредитните картички станувате дел од ексклузивниот клуб на корисници на премиум картички од брендот Mastercard. Халкбанк АД Скопје овозможува посебен третман за клиентите корисници на Mastercard World картичката во над 800 аеродроми насекаде во светот користејќи ги привилегиите на Lounge Key програмата: https://www.loungekey.com/halkbankmk

Станувате член на Премиум Клубот на Халкбанк.

Уживајте во привилегиите и искуствата на Премиум Клубот.

Биди информиран за

ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТИ

Кажи ја Твојата потреба!

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.