Карактеристики

КАРАКТЕРИСТИКИ

Искористете ги предностите на двата типа на Evolve Депозитот, со каматна стапка која расте на секои 6 месеци!

 1. 1. Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања
 • Каматна стапка која прогресивно расте на секој период (6 месеци)
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД / 50 ЕУР
 • Максимален износ на вложување: неограничено
 • Рок на орочување: 24 месеци
 • Исплата на камата: рочна (на крајот на периодот на доспевање)
 • Каматна стапка: фиксна
 • Метод на пресметка на камата: пропорционална метода
 • Можност за дополнителни уплати на депозитот пред истекот на датумот на доспевање. Дополнителните уплати може да се направат преку електронско банкарство, шалтерите на банката и со траен налог
 • Депозитот не се реорочува
 • При делумна исплата, предвремено се раскинува целиот депозит и банката пресметува камата со каматна стапка по видување според важечката Одлуката за пасивни каматни стапки на Банката, односно истата изнесува 0%
 1. 2. Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување
 • Каматна стапка која прогресивно расте на секој период ( 6 месеци )
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД / 50 ЕУР
 • Максимален износ на вложување: неограничено
 • Рок на орочување: 24 месеци
 • Исплата на камата: рочна (на крајот на периодот на доспевање)
 • Каматна стапка: фиксна
 • Метод на пресметка на камата: пропорционална метода
 • Без можност за дополнителни уплати
 • Предвремено раскинување се прави со еднократна исплата со која целосно се подигаат орочените средства и се раскинува депозитот во целост.
  При раскинување на депозитот во 1-иот период (во првите 6 месеци) се пресметува камата со каматна стапка по видување согласно важечката Одлука за пасивни каматни стапки на Банката, односно истата изнесува 0%.
  По истекот на првиот ( после 6 месеци) и сите останати периоди, се применува каматна стапка важечка за поминатиот период во кој средствата биле орочени и за тековниот период се пресметува камата согласно бројот на деновите во кои средствата биле орочени.
 • Депозитот не се реорочува

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ

 1. 1. Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања

Со овој депозит остварувате принос од 4,2% за МКД и 2,8% за ЕУР за рок од 24 месеци сметано на иницијалниот влог.

Номинални годишни каматни стапки:

Периоди (6 месеци) МКД ЕУР
I Период 0,80% 0,60%
II Период 1,60% 1,00%
III Период 2,40% 1,40%
IV Период 3,60% 2,60%
Просечна кам.стапка 2,10% 1,40%

 1. 2. Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување

Номинални годишни каматни стапки:

Периоди (6 месеци ) МКД ЕУР
I Период 0,30% 0,20%
II Период 1,10% 0,80%
III Период 2,00% 1,40%
IV Период 3,00% 2,00%
Просечна кам.стапка 1,60% 1,10%

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња