Карактеристики

КАРАКТЕРИСТИКИ

Искористете ги предностите на новиот Evolve Депозит , каматна стапка која расте на секој 6 месеци!

Два типа на Evolve Депозит

1.      Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања

Карактеристики на производот:

 • Каматна стапка која прогресивно расте на секој период (6 месеци)
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД / 50 ЕУР
 • Максимален износ : Без максимален износ на вложување
 • Рок на орочување: 24 месеци
 • Исплата на камата : на крајот на периодот на доспевање
 • Каматна стапка : Фиксна
 • Метод на пресметка на камата: пропорционална метода
 • Можност за дополнителни уплати на депозитот пред истекот на датумот на доспевање
 • При доспевање депозитот не се реорочува согласно договорот
 • При предвремено раскинување на депозитот банката пресметува камата по видување според Одлуката за каматни стапки на Банката

2.      Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување

Карактеристики на производот:

 • Каматна стапка која прогресивно расте на секој период ( 6 месеци )
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД / 50 ЕУР
 • Максимален износ : Без максимален износ на вложување
 • Рок на орочување: 24 месеци
 • Исплата на камата : на крајот на периодот на доспевање
 • Каматна стапка : Фиксна
 • Метод на пресметка на камата: пропорционална метода
 • При предвремено раскинување на депозитот  се пресметува камата со каматна стапка од претходниот период. При делумно повлекување во 1-иот период се пресметува камата со каматна стапка по видување согласно Одлуката за каматни стапки на Банката.
 • При доспевање депозитот не се реорочува согласно договорот.

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ

1. Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања 

Номинални годишни каматни стапки:

Периоди                (6 месеци) МКД ЕУР
I Период 0,50% 0,30%
II Период 1,10% 0,70%
III Период 1,70% 1,00%
IV Период 2,10% 1,40%

 

2. Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување

Номинални годишни каматни стапки:

Периоди                (6 месеци ) МКД ЕУР
I Период 0,20% 0,10%
II Период 0,80% 0,50%
III Период 1,60% 1,00%
IV Период 2,00% 1,40%


Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.