Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди станбени кредити за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан и купување на деловен простор како и рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит. Халкбанк АД Скопје Ви нуди поволни станбени кредити кои одговараат на Вашите потреби.

Предности

Кредитот кој го нуди Халкбанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата е до 25 години, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот како и големи олеснувања во обезбедувањето.

Услови за кредит

 • Износ: до 100.000 ЕУР
 • Максимален рок: до 25 години
 • Грејс период: 6 месеци
 • Каматна стапка:
  • Номинална каматна стапка од 5,2% променлива за 10 години, стапка на вкупни трошоци 5,56% (СВТ).
  • Номинална каматна стапка од 5,45% променлива за 15 години, стапка на вкупни трошоци 5,75% (СВТ).
  • Номинална каматна стапка од 5,75% променлива за 25 години, стапка на вкупни трошоци 6,01% (СВТ).
 • Провизија за обработка на кредитот: 0-1% за клиенти со плата во Халкбанк АД.Скопје
 • Трошоци за кредитот : 200,00 МКД  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), меничен бланкет, нотарска трошоци.
 • Кредитна способност: 1/2 од месечни примања со можност на кокредитобаратели.
 • Обезбедување: Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,2, меница и менична изјава, можност за кокредитобарател.

Условите за станбен кредит во соработка со градежни компании може да ги видите на следниот линк

Најчесто поставувани прашања

Постои ли можност за кокредитобарател кај Станбениот кредит?

Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Дали може да се направи рефинансирање на Станбен кредит  од друга банка?

Почитувани, овој тип на кредит може да се искористи за рефинансирање на постоечки кредит во друга банка со 0% трошоцин за кредитот.

Ве молиме да го пополните калкулаторот

Износ на кредит:
Број на рати:

Вие избравте:

За дополнителни информации пратете мејл на: naseleniemarketing@halkbank.mk или јавете се на: 02/ 3250-965; 3287-589; 3240-869; 3240-824; 3287-507

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.