Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди станбени кредити за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан и купување на деловен простор како и рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит. Халкбанк АД Скопје Ви нуди поволни станбени кредити кои одговараат на Вашите потреби.

Доколку купувате недвижност во тек на градба Банката соработува со следните градежни компании :

Предности

Кредитот кој го нуди Халкбанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата е до 30 години, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот , БЕЗ надомест за обработка и БЕЗ трошоци за проценка , како и големи олеснувања во обезбедувањето.

Услови за кредит

Промотивно до 30.06.2017

  • Износ: до 200.000 ЕУР
  • Максимален рок: до 30 години
  • Грејс период: до 12 месеци
  • Каматна стапка: 3,5 % фиксна годишна каматна стапка за првите 3 години,  4.8% фиксни процентни поени +променлива стапка на  6 месечен Еурибор  (Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР е со негативна стапка,истиот се пресметува еднаков на  0% )
  • БЕЗ надомест за обработка на кредитот
  • БЕЗ трошоци за проценка на имотот
  • Трошоци за кредитот : 200,00 МКД  (надоместот се наплаќа доколку кредитот е одобрен), меничен бланкет, нотарски трошоци.
  • Кредитна способност: 1/2 од месечни примања (со можност за  кокредитобаратели).
  • Обезбедување: Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,2, меница и менична изјава.
*Со секоја апликација добивате e-banking и mastercard кредитна картичка без чланарина за првата година.

 

Најчесто поставувани прашања

Постои ли можност за кокредитобарател кај Станбениот кредит?

Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Дали може да се направи рефинансирање на Станбен кредит  од друга банка?

Почитувани, овој тип на кредит може да се искористи за рефинансирање на постоечки кредит во друга банка со 0% трошоцин за кредитот.

Ве молиме да го пополните калкулаторот

Износ на кредит:
Број на рати:


За дополнителни информации пратете мејл на: naseleniemarketing@halkbank.mk или јавете се на: 02/ 3250-965; 3287-589; 3240-869; 3240-824

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.