Општи информации

Автомобилски кредит со плата во Халк Банка АД Скопје.

Доколку посакувате нов автомобил, Халк Банка АД Скопје ви нуди автомобилски кредит со атрактивни каматни стапки!

Предности

Халкбанк АД Скопје нуди најповолен автомобилски кредити без жиранти, кој ќе одговара на вашиот буџет и на вашите потреби и можности. Сега можете да го добиете вашиот автомобил со поволен  рок на отплата.

Услови за кредит

 • Износ: до 75.000 ЕУР
 • Максимален рок: до 95 месеци
 • Каматна стапка: 6,9 % фиксни процентни поени +променлива стапка на  6 месечен Еурибор. (Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР е со негативна стапка,истиот се пресметува еднаков на  0% )
 • Провизија за обработка на кредитот0% за клиенти со плата во Халкбанк АД Скопје
 • Трошоци за кредитот:
  • 350,00 МКД  проверка во македонско кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања
  • меничен бланкет, задолжителна нотарска заверка по нотарска тарифа, каско полиса винкулирана во корист на Банката по тарифа на осигурителната компанија избрана од страна на кредитокорисникот
  • 150,00 МКД апликација за кредит
 • Кредитна способност: 1/2 од месечни примања
 • Обезбедување:
  • 0% за вредност на возилото до 12.000 ЕУР
  • 20% за вредност на возилото над 12.000 ЕУР

Дали ми е потребен гарант за автомобилски кредит?

Не треба гарант за вашиот автомобилски заем доколку се работи за кредитоспособен клиенти. Се што е потребно é да го пополните формуларот за апликација и да го добиете вашиот кредит.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.