Општи информации

Автомобилски кредит со плата во Халк Банка АД Скопје.

Доколку посакувате нов автомобил, Халк Банка АД Скопје ви нуди автомобилски кредит со атрактивни каматни стапки!

Предности

Халкбанк АД Скопје нуди најповолен автомобилски кредити без жиранти, кој ќе одговара на вашиот буџет и на вашите потреби и можности. Сега можете да го добиете вашиот автомобил со поволен  рок на отплата.

Услови за кредит

 • Износ: до 75.000 ЕУР
 • Максимален рок: до 95 месеци
 • Каматна стапка:   5,8% фиксна каматна стапка за првата година, а потоа 6,8 %  + променлива стапка на 6 месечен Еурибор за останатиот период , годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 6,74 %)
 • Провизија за обработка на кредитот: 0% за клиенти со плата во Халкбанк АД Скопје
 • Трошоци за кредитот: 350,00 МКД  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), 150,00 мкд апликација за кредит, меничен бланкет, задолжителна нотарска заверка по нотарска тарифа, каско полиса винкулирана во корист на Банката по тарифа на осигурителната компанија избрана од страна на кредитокорисникот.
 • Кредитна способност: 1/2 од месечни примања
 • Обезбедување:
  • 0% за вредност на возилото до 12.000 ЕУР
  • 20% за вредност на возилото над 12.000 ЕУР

* 6,74% СВТ за износ на кредит од 20.000еур, каматна стапка променлива од 6,80%, рок на отплата 95 месеци, трошок за апликација од 150 МКД и трошок за проверка во МКБ  350 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ  и висината на договорната каматна стапка.

Дали ми е потребен гарант за автомобилски кредит?

Не треба гарант за вашиот автомобилски заем доколку се работи за кредитоспособен клиенти. Се што е потребно é да го пополните формуларот за апликација и да го добиете вашиот кредит.

Ве молиме да го пополните калкулаторот

Износ на кредит:
Број на рати:


максималниот износ е пресметан според кредитна способност на клиентот и по варијабилна каматна стапка која се користи по завршување на периодот со фиксна каматна стапка во првите 3 години

За дополнителни информации пратете мејл на: naseleniemarketing@halkbank.mk или јавете се на: 02/ 3250-965; 3287-589; 3240-869; 3240-824; 3287-507

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.