Одберете го производот за кој сакате да аплицирате:

МКД
МКД
(во месеци)
МКД EUR

максималниот износ е пресметан според кредитна способност на клиентот и по варијабилна каматна стапка која се користи по завршување на периодот со фиксна каматна стапка во првaта година

Исплатата на кредитот е во денарска противвредност на ЕУР по среден курс на НБРМ на денот на исплата кој што може да го видите на следниот линк.

Условите за избраниот кредит можете да ги прочитате на следниот линк.


Доколку сакате да продолжите понатаму со Вашата апликација Ве молиме продолжете кон вториот чекор.

Внесете ги Вашите податоци за контакт:

*задолжителни полиња


За личните податоци кои ќе бидат оставени на располагање загарнатирано е правото на пристап, промена и/или бришење во согласност со законот за лични податоци . Сите податоци оставени на овaa страницa исклучиво се наменети за користење од страна на Халк Банка АД Скопје. Овие податоци се чуваат во форма која овозможува идентификација и во било кој момент на барање од клиентот доставено по е –маил или пошта може да се избришат. Давам дозвола банката повратно да ме информира за условите кои се сфера на интерес од моја страна.

Со пополнување на ова Барање, потврдувам дека:

Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката*
Не сум согласен моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности

* Клиентот може во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активностиВи благодариме за Вашата заинтересираност за производ од Халк Банка.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.