Visa Business Debit картичката е меѓународна дебитна картичка која може да се користат за плаќање на стоки и услуги (хотелско сместување, патни трошоци) и за подигање на готовина, во земјата и во странство. Со Visa Business Debit ќе можете да вршите секојдневно плаќања во сите продажни места и во готово како и на банкоматите со кои се означени со ВИСА лого . Visa Business дебитна картичка може да се користи од страна на сопствениците на компанијата, менаџери, вработени во компанијата овластени од страна на сопственикот. Сметката на картичката е поврзан со сметка на компанијата во Халкбанк АД Скопје. Сите единечни или дополнителни картички може да биде поврзан со примарна сметка на компанијата или да се поврзе со други сметка на правни лица отворена за таа намена.

Картичките издадени од Халкбанк АД Скопје ги поседуваат највисоките стандарди за безбедност во интернет плаќањата (3D Secure - Verified by Visa - VbV и MC Secure Code)

  • Чувствувајте се удобно и безбедно при вашите купувања, секаде каде е изложено ВИЗА логото
  • Можност да повлекувате парите од вашата депозитна сметка,
  • Истат сметка се користи во земјата и странство,
  • Може да се користи како кредитна картичка, ако сте поврзани со пречекорување на сметката.
  • Купувања преку ПОС терминали
  • Олеснување на секојдневната бизнис рутина: купување, деловни ручеци, гориво за вашето службено возило, службени патувања...
  • Полесно и побезбедно плаќање;
  • 24-часовна поддршка за корисниците насекаде во светот, преку Халкбанк АД СКопје HELP 24 контакт центар
Провизија
Подигање готовина на банкомати на Халкбанк АД Скопје 0.2% или мин. 60,00 МКД
Подигање готовина на банкомати на други банки 2% или мин. 150,00 МКД
Годишна членарина на основна сметка 600,00 МКД
Годишна членарина по картичка 200,00 МКД
За годишен промет над 600.000,00 мкд без надомест
Замена на уништена картичка 300,00 МКД
Надомест за итна изработка на картичка 600,00 МКД
Надомест за издавање на фактура Без надомест
Надомест за повторно издавање на фактура 100,00 МКД
Надомест за неоснована рекламација 600,00 МКД
Аплицирај

Биди информиран за

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Кажи ја Твојата потреба!

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.