Ju lutemi të plotësoni kalkulatorin:

Vlera e kredisë
Numri i kësteve:
Interesi:

Ju zgjodhët:

Kalkulatori për depozita

Deponimet e kursimit
Valuta
Tipi i arkëtimit
Kursim në MKD
Shuma:

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Interesi mujor me pagesë të interesit çdo muaj:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

Gjithsejt interesi me pagesë të interesit në fund të afatit:

Norma e interesit: %

LAJMET

25.07.2017
Blerës Shitës
eur 61,35 61,80
try 14,00 15,50
usd 52,00 53,60
chf 55,00 56,50

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.