Klientë të kënaqur është qëllimi ynë kryesor. Me këtë parim udhëhiqen të gjithë aktivitetet tona dhe zbatohet në angazhimet tona të përditshme. Elementet kyqe janë transparenca, shërbimet me kualitet të lartë dhe përfitimi i besnikërisë së klientëve në afat të gjatë. Produktet dhe shërbimet tona të ndryshme janë gjithmonë prezente në treg me qëllim që ti përmbushin kërkesat dhe nevojat e klientëve.

Por, mund të ketë raste kur kënaqësia e klientëve tanë nuk është në nivelin e pritur dhe ne bëjmë përpjekje që të tejkalohen këto situata nëpërmjet ofertës me zgjidhje përkatëse. Ne, si partner i besueshëm gjithmonë jemi të hapur për të pranuar falemnderimet, kërkesat, ankesat ose sugjerimet tuaja, me qëllim të sigurimit të kënaqësisë së klientëve. 

Për këtë qëllim mund të na kontaktoni nëpërmjet këtyre mënyrave:

  • duke plotësuar formularin për kontakt
  • me postë deri te: 
    -HALKBANK AD Skopje
    -Drejtoria për kontrollin e kualitetit Sh. "Qirili dhe Metodi" nr.54, 1000 Shkup
  • duke shfrytëzuar broshurat për ankesa
  • duke u lajmëruar në këtë numër telefoni: +389 2 3240 800

Ju lutemi të pranoni falemnderimet tona për mendimin që ndatë me ne dhe që kontribuoni të përparojmë në sukseset.

Me respekt,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.